Duurzaamheid

Duurzaamheid bij ATPI: voortdurend in ontwikkeling

Bij ATPI is het onze missie om duurzaamheid tot de kern van ons bedrijf te maken, zodat alle aspecten van onze wereldwijde activiteiten de gecombineerde doelen van Verantwoordelijkheid met Winstgevendheid bereiken.
Verantwoordelijkheid voor onze mensen en voor de gemeenschappen waarin we actief zijn, verantwoordelijkheid voor ons milieu en de impact die we hebben op onze planeet en, ten slotte, verantwoordelijkheid voor andere belanghebbenden in ons bedrijf.
Het is de ambitie van ATPI om de belangrijkste reis- en evenementenaanbieder te worden voor internationale bedrijven die op zoek zijn naar sectorexpertise, een persoonlijke service en innovatieve technologie.
Onder leiding van onze CEO, Ian Sinderson, hebben we ons ten doel gesteld om onze ambities te verbreden en te werken aan echte duurzaamheid.
"Bij ATPI begrijpen we dat duurzaamheid niet meer alleen gaat over het verminderen van uitstoot, maar over het actief hebben van een positieve invloed op onze maatschappij en ons milieu. Onze reis is er een die zich blijft ontwikkelen, maar onze strategie is gebaseerd op de kernfundamenten van milieu, maatschappij en bestuur en wordt gedreven door een gepassioneerd team." Ian Sinderson | CEO

Het plan van ATPI

Waarden

Ons werk zal consistent zijn met alle waarden van ATPI.

Missie

Duurzaamheid tot de kern van ons bedrijf maken.

Visie

Best practice is ingebed in alle aspecten van onze wereldwijde activiteiten.

Strategische doelstellingen

We hebben 9 strategische doelstellingen geïdentificeerd die uniek zijn voor ons bedrijf.

Belangrijkste initiatieven

Bij het ontwikkelen van onze strategie hebben we ons laten inspireren door de Sustainable Development Goals.

ATPI Evolve

Duurzaamheid is een reis die voortdurend in ontwikkeling is….

Onder de noemer ATPI Evolve hebben we een strategische visie ontwikkeld die de doelstellingen aanpakt die voor ATPI van belang zijn op elk van de gebieden Milieu, Maatschappelijk en Bestuur.

Met een gepassioneerd team van interne en externe belanghebbenden, ondersteund door een breed scala aan materiedeskundigen, creëerden we Het ATPI Duurzaam Plan. Het plan bevat belangrijke doelstellingen die relevant zijn voor ATPI, een wereldwijde reisorganisatie.

Het wiel geeft onze ambitie weer en geeft grafisch onze negen strategische doelstellingen weer. Onder deze negen strategische doelstellingen vallen onze wereldwijde projecten.

Wat het voor ons betekent

Duurzaamheid is een bedrijfsfilosofie – het is de manier waarop we dingen doen. Door onze milieu-, sociale en bestuurlijke doelstellingen te integreren in alles wat we doen, zorgen we voor winstgevende en duurzame resultaten.

Afstemming op de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties

Bij het ontwikkelen van het ATPI Sustainable Plan hebben we ons laten inspireren door de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties. De 2030-agenda voor duurzame ontwikkeling werd in 2015 aangenomen door alle lidstaten van de Verenigde Naties. In de kern vormen de 17 SDG’s een dringende oproep tot actie voor iedereen.

De SDG’s die hieronder worden beschreven, bieden een uitgebreide basis voor een duurzame wereld en een leidraad voor het stellen van doelen en beste praktijken.

We hebben deze “gedeelde blauwdruk” voor vrede en welvaart voor mensen en de planeet kunnen gebruiken om de principes van ATPI op het gebied van mensenrechten, arbeid, milieu en anticorruptie te verwoorden.

Sdg doelbanner 2lines klein 1 1
ATPI Halo

Onze interne service voor koolstofmeting, -reductie en -compensatie

Met onze unieke service voor duurzaam reizen kunnen klanten onvermijdelijke reisemissies compenseren met onze toonaangevende koolstoffinancieringspartners.

Meer informatie

Onze milieudoelstellingen

Oplossingen voor reizen en evenementen

Onze tools maken duurzame opties beschikbaar voor alle klanten.

Inzet voor verantwoorde bedrijfsvoering

We erkennen dat klimaatverandering dringend en onmiskenbaar is en we zetten ons in om de impact van onze activiteiten te verminderen in overeenstemming met het Klimaatakkoord van Parijs.

Samenwerking om reizen en evenementen te innoveren

Ons platform stelt ons in staat om innovatie in de reisindustrie te inspireren.

Onze sociale doelstellingen

Sociaal verantwoorde groei

Groei biedt kansen voor de gemeenschappen waarin we actief zijn.

Bouwen aan de wereldwijde ATPI-familie

Het delen van kennis, expertise en initiatieven om de werkervaring van onze wereldwijde familie te verbeteren.

Gelijkheid, diversiteit en inclusiviteit verankeren

Mogelijkheden om op gelijke voet deel te nemen en vooruit te komen om de gemeenschappen waarin we actief zijn te vertegenwoordigen.

Onze governancedoelstellingen

Verantwoord inkopen

Compliance zorgt ervoor dat onze leveranciers op één lijn zitten met onze ambities.

Uitmuntend bestuur

Wij streven naar verantwoordelijkheid, integriteit, transparantie en uitmuntendheid.

Uitgebreide rapportage

Onze vaste belofte op het gebied van verslaglegging zorgt voor voortdurende verbeteringen in de verslaglegging.

Meer weten?

Laat onze experts voor je zorgen.