|   4 minute read

Transparantie, een stap in de goede richting

Het komende jaar ligt de focus van bedrijven weer op ESG-transparantie, vooral met betrekking tot hun reizen.

Met de introductie van richtlijnen en wetgeving moeten bedrijven laten zien dat ze zich inzetten voor duurzame praktijken. Dit artikel gaat in op uitvoerbare stappen die bedrijven kunnen overwegen om transparanter te zijn over hun inspanningen.

Kwaliteit boven kwantiteit: Zinvolle duurzaamheidsdoelen prioriteren

In het streven naar duurzaamheid kan het gemakkelijk zijn om in de val van greenwashing te lopen. Om dit te vermijden, concentreer je je op kwalitatieve, meetbare acties die in lijn liggen met je industrie en bedrijfswaarden, in tegenstelling tot het implementeren van een overvloed aan initiatieven met een beperkte impact.

Dit omvat het uitvoeren van een grondige beoordeling van de milieubelasting van de organisatie door reizen en evenementen, begrijpen waar verbeteringen kunnen worden aangebracht en realistische, haalbare doelen stellen. Door zich te richten op zinvolle en meetbare duurzaamheidsdoelen kunnen bedrijven een echte bijdrage leveren aan een meer milieubewuste toekomst.

Toeleveringsnetwerk dat legitieme duurzame praktijken garandeert

Het toeleveringsnetwerk levert een aanzienlijke bijdrage aan de totale koolstofvoetafdruk van een bedrijf. Om legitieme en impactvolle duurzame praktijken te garanderen, moeten bedrijven samenwerken met gecertificeerde partners en instanties. Je toeleveringsnetwerk moet afgestemd zijn op je duurzame resultaten en aan dezelfde normen voldoen. Dit omvat transparantie in de rapportage van hun duurzame inspanningen en praktijken. Door zorgvuldig partners te selecteren die zich inzetten voor milieuverantwoordelijkheid, dragen bedrijven bij aan een breder netwerk van bedrijven die samenwerken aan een duurzame toekomst. Transparante toeleveringsketens beperken niet alleen milieurisico’s, maar bevorderen ook het vertrouwen tussen belanghebbenden en laten zien dat men zich inzet voor verantwoorde bedrijfspraktijken.

Mensen: Welzijn van werknemers en transparante communicatie

Zorg ervoor dat je het sociale aspect van milieu-, sociale en bestuurlijke (ESG) overwegingen niet verwaarloost. Het is essentieel om prioriteit te geven aan transparante communicatie met werknemers, zodat zij op de hoogte zijn van de duurzaamheidsinspanningen en vooruitgang van het bedrijf. Bovendien moet het welzijn van werknemers, vooral reizigers, centraal staan. Transparante communicatie en proactieve maatregelen om het welzijn van reizigers te garanderen (zoals het vermijden van vluchten met rode ogen) sluiten niet alleen aan bij het sociale verantwoordelijkheidsaspect van ESG, maar dragen ook bij aan een positieve bedrijfscultuur. Betrokken en gezonde werknemers zijn productiever, wat de algehele duurzaamheid van de organisatie ten goede komt.

Stroomlijnen van duurzaam reisbeheer

Samenwerken met een Travel Management Company (TMC) is een strategische zet die de duurzaamheidsinspanningen van een bedrijf aanzienlijk kan versterken. TMC’s, zoals ATPI, beschikken over gespecialiseerde kennis en hulpmiddelen om te navigeren door de complexiteit van duurzaam reisbeheer. Ze kunnen helpen bij het ontwikkelen en implementeren van effectieve duurzame reisstrategieën, het optimaliseren van reisroutes om de impact op het milieu te verminderen en het garanderen van naleving van relevante regelgeving.

Door gebruik te maken van de expertise van een TMC kunnen bedrijven hun inspanningen stroomlijnen en profiteren van:

  • Inzichtenop basis van gegevens : TMC’s kunnen gedetailleerde analyses bieden van reis- en evenementgerelateerde emissies, zodat bedrijven inzicht krijgen in hun impact en verbeterpunten kunnen identificeren.
  • Deskundige begeleiding: TMC’s kunnen met hun sectorspecialistische kennis advies op maat geven over duurzame reispraktijken en ervoor zorgen dat initiatieven aansluiten bij de unieke behoeften van de reismanagementsector.
  • Kosteneffectieve oplossingen: Een deskundig TMC kan bedrijven helpen een evenwicht te vinden tussen kostenefficiëntie en milieubewust reizen, en zo bijdragen aan zowel duurzame als financiële doelstellingen.
  • Risicobeperking: TMK’s kunnen bedrijven helpen bij het omgaan met potentiële risico’s die samenhangen met inspanningen op het gebied van duurzaamheid en zorgen voor naleving van veranderende richtlijnen en wetgeving.
  • Welzijn van reizigers: TMC’s spelen een cruciale rol in het waarborgen van het welzijn van reizigers door duurzame en bewuste reispraktijken in te voeren en zo het groeiende belang van de gezondheid en tevredenheid van reizigers aan te pakken.

ATPI Halo is een volwassen en bekroonde oplossing voor milieuduurzaamheid. Nu een vertrouwde partner voor talloze klanten die op zoek zijn naar allesomvattende oplossingen voor hun reisgerelateerde duurzaamheidsplannen. ATPI Halo werkt met de beste partners in de markt en alleen met volledig gecertificeerde en geverifieerde reductie- en verwijderingsprojecten om het complexe landschap van het meten, verminderen en compenseren van Scope 3 reis- en evenementgerelateerde emissies te vereenvoudigen, zodat klanten zich kunnen concentreren op hun kernactiviteiten.