|   5 minute read

De noodzaak van duurzaam ondernemen in het licht van COP28

"We moeten reageren op de feiten. We moeten de uitstoot tegen 2030 met 43% verminderen en de koers bijstellen op het gebied van aanpassing, financiering en verlies en schade."
COP28

Deze ontnuchterende woorden herinneren ons eraan dat we achterop raken wat betreft onze inzet voor het Akkoord van Parijs. COP28 staat voor de deur en de urgentie om klimaatverandering aan te pakken is nog nooit zo duidelijk geweest.

De invoering van de EU-richtlijn Duurzaamheidsverslaglegging voor bedrijven zal hopelijk een kader bieden dat het voldoen aan de verplichtingen van het Akkoord van Parijs haalbaar maakt. Deze richtlijn zal bedrijven weer op weg helpen naar Net Zero, door de nadruk te leggen op de transparantie van de scope 1-, 2- en 3-emissieverklaringen van bedrijven en door baanbrekende benchmarking mogelijk te maken. In de Verenigde Staten wordt in 2024 een vergelijkbare richtlijn geïmplementeerd door de Security and Exchange Commission (SEC), en het Verenigd Koninkrijk gaat ook in 2024 de Sustainability Disclosure Standards (SDS) invoeren. De verwachting is dat andere regio’s snel zullen volgen.

In de aanloop naar COP28 spraken we met Pippa Ganderton, Product Director ATPI Halo, om meer inzicht te krijgen in het toenemende belang van de duurzaamheidsplannen van bedrijven:

Nu COP28 aan het einde van de maand wordt gehouden, wordt duurzaamheid een belangrijk aandachtspunt op evenementen zoals de IADC, waar u binnenkort zult spreken. Is dit een positieve stap voorwaarts of is er nog meer werk aan de winkel in de evenementenbranche?

Dit is zeker een positieve stap in de richting van groenere evenementen en het vergroten van het bewustzijn dat elk evenement een ecologische voetafdruk achterlaat. Tegelijkertijd is er nog een lange weg te gaan voordat evenementen echt duurzaam zijn en een breed scala aan organisatoren van evenementen en toeleveranciers van de evenementenindustrie aan boord gaan en de vereiste veranderingen omarmen.

COP28 en andere grote klimaatevenementen hebben veel aandacht besteed aan Scope 3-emissies. Waarom worden Scope 3-emissies steeds relevanter?

Voor veel bedrijven lag de focus in eerste instantie op het aanpakken van hun Scope 1 & 2 emissies, die direct verband houden met hun activiteiten. Toch is Scope 3, indirecte emissies die verband houden met de waardeketen, terzijde geschoven als “moeilijk om grip op te krijgen”. Ze kunnen aanzienlijk zijn en voor sommige bedrijven zelfs groter dan de Scope 1 & 2 emissies.

De nieuwe EU-richtlijn voor duurzaamheidsrapportage over bedrijven (Corporate Sustainability Reporting Directive – CSRD) zal in dit opzicht een spelbreker zijn. De reikwijdte mag niet worden onderschat, want de richtlijn is van toepassing op bedrijven die actief zijn in Europa en voldoen aan bepaalde criteria met betrekking tot het aantal werknemers en/of de omzet, zelfs als ze geen hoofdkantoor in de EU hebben.

Tussen 2024 en 2029 zullen meer en meer bedrijven vallen onder het toepassingsgebied van de uitbreidende criteria die hen verplichten om transparante duurzaamheidsverslagen in te dienen op hetzelfde moment dat ze financiële jaarverslagen over hun bedrijf indienen. Soortgelijke richtlijnen zijn van toepassing in het Verenigd Koninkrijk en zullen eind 2024 ook in de VS worden ingevoerd. We hebben het dus heel erg over wereldwijde impact. Zoals bij al dit soort impactvolle regelgeving is het een voordeel om het spel voor te zijn.

Welke initiatieven heeft ATPI genomen om onze klanten te helpen hun Scope 3-emissies te verminderen en te compenseren?

ATPI lanceerde in oktober 2021 ATPI Halo, haar klantgerichte propositie voor duurzamere reizen en evenementen. De oplossing richt zich op drie kerngebieden: MEASURE (de CO2e-voetafdruk van zakenreizen en evenementen). Analyseer gegevens voor manieren om de voetafdruk te VERMINDEREN, door middel van gedragsveranderingen, de keuze van leveranciers en het reisbeleid, en ten slotte opties om de onvermijdelijke reis-BKG-voetafdruk te OFFSETTEN.

ATPI heeft vooraf geïnvesteerd in een portefeuille van hoogwaardige koolstofcompensatieprojecten en koolstofverwijderingsprojecten in de natuur om klanten toegang te geven tot betaalbare koolstofkredieten die voldoen aan strenge due diligence-criteria en die het onderzoek van auditors kunnen doorstaan. We hebben klanten die deze end-to-end oplossing omarmen voor hun reis- en evenementen-CO2, maar ook klanten die al bestaande bedrijfsbrede programma’s hebben om hun uitstoot aan te pakken, maar die zich willen richten op de MEASURE en REDUCE aspecten als aanvulling op hun bedrijfsstrategie.

ATPI gelooft dat zichtbaarheid essentieel is tijdens de hele boekingscyclus van de reis, en niet alleen bij de rapportage na de reis. Daarom hebben we ervoor gezorgd dat we CO2e zichtbaar kunnen maken op aanbiedingen, routes en facturen, in overeenstemming met de eisen van de klant. Dit heeft als voordeel dat boekers en reizigers zich bewust worden van de impact van hun keuzes.

In dit tijdperk van klimaatverantwoordelijkheid is er geen tijd te verliezen en ATPI is er om je te ondersteunen bij deze cruciale reis. Met ATPI Halo, Analytics 2.0 en een reeks oplossingen staan we klaar om je te helpen bij het meten, verminderen en compenseren van je reisgerelateerde Scope 3 emissies.

Voor meer informatie over hoe we samen met u een zinvolle impact kunnen hebben op uw duurzaamheidsreis, kunt u terecht op onze ATPI Halo webpagina en aarzel niet om contact op te nemen met Pippa.