|   4 minute read

Voorspellende technologie, de offshore-sector en reizen van bemanningen: Wat is er mogelijk?

De scheepvaartindustrie is een van de technologisch meest geavanceerde ter wereld op het gebied van training, scheepsonderhoud en service, maar het beheer van bemanningswisselingen en -reizen wordt vaak buiten beschouwing gelaten.

De ontwikkeling van innovatieve voorspellende technologie die is ontwikkeld voor de maritieme sector kan echter helpen om de historische uitdagingen op te lossen waarmee maritieme organisaties worden geconfronteerd bij het reizen van bemanningen.

Risicobeheer voor reizen van bemanningen

Bij het plannen van bemanningsrotaties moeten bemanningsmanagers nu rekening houden met de verschillende gezondheidsvereisten die worden opgelegd door grenscontroles, luchtvaartmaatschappijen, luchthavens en havens (medische tests, quarantainetijd, persoonlijke beschermingsmiddelen, extra tijd aan land, enz.

Voorspellende technologie zal in staat zijn om crewmanagers en verantwoordelijken een dashboard te presenteren dat alle essentiële informatie voor de gekozen route weergeeft. In sommige gevallen kan het dan de impact aantonen die verschillende reisbeperkende maatregelen zullen hebben op de gekozen route van het vaartuig.

De laatste tijd wordt er begrijpelijkerwijs meer dan ooit gesproken over risicobeoordeling en gezondheids- en veiligheidspraktijken. De verplaatsing van bemanningen heeft echter altijd risico’s met zich meegebracht – vooral voor bemanningen die in meer afgelegen, complexe en onstabiele delen van de wereld werken.

De dreiging van piraterij of gewelddadige criminaliteit zodra de bemanning op hun bestemming is aangekomen, is iets waar bemanningsbeheerders zich tegen moeten wapenen bij het regelen van reizen, maar het vinden van nauwkeurige, realtime informatie op een efficiënte manier is een uitdaging.

Door gebruik te maken van honderden relevante gegevensbronnen en inzichten uit eerdere routes, kan voorspellende technologie crewmanagers een nauwkeurige inschatting geven van hoe groot de kans is dat er op een bepaalde route een veiligheidsrisico optreedt.

Lagere reiskosten voor bemanning

Kosten blijven een prioriteit voor bemanningsmanagers, vooral binnen de context van een onstabiele wereldeconomie. Omdat reizen na het salaris van de bemanning de grootste kostenpost is voor maritieme organisaties, spelen bemanningsmanagers een belangrijke rol bij het in evenwicht brengen en beheren van de budgetten.

In de maritieme sector zijn kosten intrinsiek gekoppeld aan efficiëntie. Vertragingen en onderbrekingen die ervoor zorgen dat de bemanning niet kan zijn waar ze moet zijn, of dat nu op een schip is of op een vliegveld wachtend op een aansluitende vlucht, hebben een cumulatief effect op het resultaat. Bemanningsmanagers doen hun best om dit te beperken door de beschikbare gegevens te evalueren en samen te werken met reispartners en havenagenten om te proberen de meest effectieve routes voor bemanningswissels te selecteren.

Daarnaast kan voorspellende technologie snel havenbeperkingen, vluchtbeperkingen en bekende veiligheidsrisico’s analyseren. Wanneer deze technologie geïntegreerd is met tools voor het boeken van reizen, kan ze ook de kosten van verschillende opties voor het veranderen van bemanning en scheepsroutes inschatten, wat betekent dat bemanningsmanagers reisbeslissingen kunnen nemen voordat er kosten worden gemaakt.

Efficiënte wisseling van bemanning

Er kunnen enorme kosten verbonden zijn aan bemanning die te laat aan boord komt. De reisschema’s van de bemanning kunnen binnen enkele minuten veranderen, vooral nu er overal ter wereld nieuwe reisrichtlijnen en -beperkingen van kracht worden. Daarom zijn bemanningsmanagers nu op zoek naar manieren om de impact hiervan op tijdschema’s en deadlines tot een minimum te beperken. Herhaalde vertragingen en tegenslagen kunnen veel tijd, middelen en geld verspillen.

Door de snelle en onvoorspelbare ontwikkeling van de pandemie is de hoeveelheid handmatige processen en administratie voor het uitvoeren van een succesvolle bemanningswissel enorm toegenomen, waardoor het efficiënt beheren van de reis van de bemanning een grotere uitdaging is geworden.

Terwijl vroeger veel van de stappen in het beheer van een bemanningswissel konden worden geautomatiseerd met behulp van sectorspecifieke reistechnologie en workflowsystemen, moest dit worden teruggeschroefd om ervoor te zorgen dat reizen worden geboekt en beheerd in overeenstemming met de meest recente lokale reisbeperkingen en richtlijnen. Hoewel deze extra processen noodzakelijk zijn om de veiligheid van de bemanning te garanderen en de reis conform de regels te laten verlopen, vereisen ze meer tijd en middelen, waardoor het beheer van één enkele bemanningsroulatie meer tijd in beslag neemt.

Voorspellende technologie kan dit proces ondersteunen, niet alleen door met één druk op de knop relevante informatie over reisbeperkingen te verzamelen, maar ook door veel van de handmatige processen bij het plannen van bemanningswisselingen te automatiseren, zoals het contacteren van havenagenten.