|   4 minute read

Hoe kan de energiesector nadenken over een duurzamere manier van werken?

Het is geen geheim dat de energiesector er vaak van wordt beschuldigd een obstakel te zijn in de strijd tegen klimaatverandering in plaats van een deel van de oplossing.

De energiesector is verantwoordelijk voor meer dan twee derde van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen, maar er zijn stappen die bedrijven kunnen nemen om duurzamer te werken. Er zijn veel manieren waarop de energiesector zijn impact op het milieu kan verminderen en zichzelf tegelijkertijd veerkrachtiger kan maken voor de toekomst.

Een langetermijnstrategie implementeren

Verandering gebeurt niet van de ene op de andere dag, maar zonder een solide plan zal het helemaal niet gebeuren. Een uitgebreide duurzaamheidsstrategie voor de lange termijn moet de manier waarop je werkt fundamenteel veranderen. Dit betekent dat je elk aspect van je bedrijf moet aanpakken, van het wegwerpbestek dat je gebruikt in de kantine van je personeel tot de manier waarop je seniorenteam internationaal reist. Door een strategie te implementeren kan je bedrijf ook diversificatie en potentiële nieuwe inkomstenstromen overwegen, zoals hernieuwbare energie, elektrische laadstations, biobrandstoffen, waterstof en geavanceerde chemicaliën.

Gebruik de kracht van gegevens

Gegevens zijn een van de belangrijkste hulpmiddelen die de energiesector kan gebruiken om duurzamer te worden. De toenemende digitalisering van de sector maakt het voor bedrijven eenvoudiger om gegevens te verwerken en een flexibele reactie te formuleren op problemen die zich voordoen. Het toegankelijker maken van gegevens kan ook helpen om belanghebbenden te beïnvloeden en commerciële beslissingen te onderbouwen. Het bijhouden en meten van je uitstoot kan de eerste stap zijn naar het implementeren van milieuvriendelijkere manieren van werken en het aangaan van een verplichting om de uitstoot van schadelijke gassen in elke fase van het energieproductieproces te verminderen.

Herziening infrastructuur

Als we de energieproductie buiten beschouwing laten, zijn er verschillende onderdelen van de industrie die geoptimaliseerd kunnen worden om de koolstofvoetafdruk van de sector te helpen verminderen. Bronmaterialen kunnen worden gekozen van ethische en duurzame leveranciers, apparatuur kan op de meest energie-efficiënte manier worden gebruikt en transport- en leveringsmethoden kunnen ook worden beoordeeld. Transport kan duurzamer worden als je ladingen optimaliseert, minder kilometers maakt en nieuwere, groenere voertuigen kiest om de uitstoot te verminderen.

Compenseer je CO2 tijdens het reizen

Hoewel de energiesector een van de grootste bijdragers is aan de opwarming van de aarde, kan hij duurzamer worden door zijn koolstofuitstoot te compenseren. CO2-compensatie is één manier waarop bedrijven verantwoordelijkheid kunnen nemen voor onvermijdelijke emissies zoals die worden veroorzaakt door reizen. Elke keer dat jouw bedrijf één ton CO2 compenseert, komt er één ton minder CO2 in de atmosfeer.

ATPI Halo kan uw bedrijf ondersteunen bij het verminderen van de CO2-voetafdruk door gebruik te maken van de Measure-Reduce-Offset-methodologie. Het ATPI-team zal met je samenwerken om je huidige reisemissies te bekijken, een transparant rapportageproces te implementeren en je te helpen toekomstige reizen zo duurzaam mogelijk te plannen.

Door samen te werken met Respira, een van ‘s werelds grootste leveranciers van CO2-projecten, kan ATPI je helpen om de volledige impact van je reizen te compenseren. ATPI Halo biedt een gevarieerde offset portefeuille, opgebouwd in samenwerking met ‘s werelds toonaangevende verificateurs van CO2-reductieprojecten en afgestemd op de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN.

CCS en methaanbeheer onderzoeken

De energiesector kan stappen ondernemen om zijn kooldioxide-uitstoot te verminderen zonder helemaal te stoppen met het verwerken van fossiele brandstoffen. Een duurzamere manier van werken is door gebruik te maken van CCS of koolstofafvang- en opslagtechnologie. Dit proces houdt in dat de CO2 die tijdens het industriële proces wordt uitgestoten, wordt opgevangen, getransporteerd en vervolgens onder de zeebodem wordt geboord om permanent ondergronds te worden opgeslagen. Deskundigen geloven dat een wijdverspreide toepassing van CCS kan leiden tot een vermindering van de jaarlijkse wereldwijde uitstoot met 16% tegen 2050.

Methaan kan ook bijdragen aan de opwarming van de aarde en wordt vaak uitgestoten als onderdeel van het productieproces van fossiele energie. Naar schatting stoot de energiesector jaarlijks 110 miljoen ton methaan uit. Een groot deel van deze uitstoot is afkomstig van lekken, dus bedrijven die stappen ondernemen om hun methaanuitstoot nauwkeurig te bewaken en te registreren, kunnen problemen snel opsporen en deze onbedoelde uitstoot tot een minimum beperken.

Als je meer wilt weten over hoe ATPI Halo met jouw bedrijf kan samenwerken, klik dan hier.