|   4 minute read

Hoe de scheepvaartsector de decarbonisatie benut – Wereld Maritieme Dag 2022

Nu milieuduurzaamheid een belangrijk onderwerp is in de scheepvaartindustrie, is het de drijvende kracht achter veel discussies over de toekomst van de sector. In lijn met de Overeenkomst van Parijs en de doelstellingen van de Internationale Maritieme Organisatie zet een groot deel van de scheepvaartsector zich in om koolstofarm te worden. Dit artikel onderzoekt hoe de industrie haar voetafdruk probeert te verkleinen door middel van innovatie.

De scheepvaartindustrie is verantwoordelijk voor 2-3% van de wereldwijde CO2-uitstoot (S&P Global). De Internationale Maritieme Organisatie (IMO), het VN-orgaan dat de scheepvaartindustrie reguleert, heeft als doel gesteld de koolstofuitstoot tegen 2050 te halveren ten opzichte van het niveau van 2008, met als uiteindelijk doel deze volledig te elimineren.

Onderzoek naar alternatieve brandstofmethoden is momenteel een belangrijke drijfveer in de industrie. Vloeibaar aardgas stoot 30% minder CO2 uit dan stookolie en 45% minder dan steenkool, met een twee keer lagere uitstoot van stikstofoxiden en bijna geen uitstoot van zwaveldioxide die schadelijk is voor het milieu (Elengy), waardoor het verreweg de schoonste fossiele brandstof is.

Andere brandstoffen die worden ontwikkeld zijn waterstof, ammoniak, methanol en kernenergie. Er wordt gesproken over de lancering van een windmotor in 2025.

De scheepvaartindustrie stelt een gezamenlijk R&D-fonds voor om de ontwikkeling van nieuwe technologieën te helpen financieren. Het voorstel van de IMO behelst een verplichte heffing van $2 per ton op scheepsbrandstof, wat in totaal $5 miljard zou opleveren over een periode van tien jaar.

Er worden ook nieuwe bedrijfsmodellen getest om de kosten en risico’s van nieuwe oplossingen te spreiden over de waardeketen.

Ondertussen zeggen scheepseigenaren dat schepen die in het komende jaar of de komende twee jaar worden gebouwd, zo moeten zijn ontworpen dat ze op de nieuwe brandstoffen kunnen overschakelen zodra deze zijn ontwikkeld. Schepen kunnen tot 30 jaar meegaan, dus veel schepen die in het komende jaar of twee jaar worden gekocht, zullen in 2050 nog steeds varen.

Sommige rederijen zijn van plan om tegen 2050 volledig koolstofvrij te zijn, zoals bepaald in het Akkoord van Parijs. Dit zet de doelstellingen van de IMO onder druk. Ze hopen dat de toegenomen druk zal leiden tot strengere doelen tijdens de COP27 klimaatonderhandelingen in november.

Vertegenwoordigers van de scheepvaartindustrie zeggen dat ze in de komende maanden duidelijkheid nodig hebben over hoe de regels zullen worden geïmplementeerd. En die regelgeving moet wereldwijd zijn; regionale regelgeving is niet effectief in een wereldwijde industrie als de scheepvaart.

Bedrijven vragen ook om een gelijk speelveld, zodat wagenparken die duurdere alternatieve brandstoffen gebruiken kunnen concurreren met bedrijven die nog moeten overstappen op fossiele brandstoffen.
Hoewel de CO2-impact van zowel bemanningsreizen als scheepsoperaties door verbeterde technologie en alternatieve energiebronnen nog jaren minimaal zal zijn, wordt het compenseren van koolstof die niet kan worden gereduceerd door middel van gecertificeerde en gecontroleerde projecten steeds meer gezien als een vereiste als bedrijven en hele industriesectoren aan hun 2050 net zero verplichtingen willen voldoen.

ATPI Halo

Met zoveel nadruk op Scope 1- en Scope 2-emissies, blijkt de lancering van ATPI Halo een jaar geleden populair bij scheepvaartklanten die op zoek zijn naar een oplossing om hen te helpen Scope 3-emissies te meten en te verminderen, waarvan het reizen van bedrijfskritische bemanningen een belangrijke bijdrage levert.

Nu het koolstofvrij maken van de scheepvaart bovenaan de duurzaamheidsagenda staat, zijn veel maritieme bedrijven op zoek naar een mogelijkheid om de biodiversiteit van de oceaan te behouden en tegelijkertijd te investeren in projecten voor schone energie.

Daarom heeft ATPI het Delta Blue Carbon Project toegevoegd aan ons gecertificeerde compensatieportfolio. Het project stelt bedrijven in staat om onvermijdelijke emissies te compenseren door een groot mangroveherstel te ondersteunen en tegelijkertijd de natuurdiversiteit te verbeteren en lokale gemeenschappen in de Pakistaanse provincie Sindh te ondersteunen.

“ATPI helpt klanten in de maritieme sector om dichter bij hun eigen CO2-reductiedoelstellingen en die van de industrie te komen door middel van onze innovatieve ATPI Halo service, die hen helpt te MEETEN, REDUCEËREN & OFFSETTEN” – Pippa Strasser-Ganderton, Product Director ATPI Halo.

Waarom zou u niet meer te weten komen over hoe ATPI Halo u kan helpen om uw doelstellingen te bereiken door de eerste stap te zetten naar het verminderen van de reisemissies van uw personeel, nu en voor volgend jaar en daarna?