|   5 minute read

Vier trends voor reizen op zee in 2024

Reizen op zee is een dynamische sector die zich inzet om miljoenen zeevarenden te helpen hun werkplek te bereiken en veilig, snel en op een kosteneffectieve manier naar huis terug te keren.
marine travel trends

De behoeften van klanten veranderen voortdurend als reactie op economische, milieu- en operationele uitdagingen, in lijn met de dynamiek van de wereldwijde maritieme handel. In dit segment verkennen we een aantal van deze zeereistrends, uitdagingen en hun verwachte ontwikkeling in de komende 12 maanden en daarna…

1. Prijzen van vluchten

Volgens het onderzoek van ATPI zal de luchtvervoerssector naar verwachting tegen het einde van 2024 weer zijn opgelopen tot het capaciteitsniveau van voor de pandemie, hoewel het herstel niet in alle regio’s gelijk is. Met name Zuidoost-Azië en Oost-Europa blijven achter, met capaciteitsdalingen van respectievelijk 19% en 15,5% vanaf 2019.

De wanverhouding tussen de zitplaatscapaciteit en de vraag, die al terug is op het niveau van voor de pandemie, vooral in regio’s die cruciaal zijn voor de aflossing van scheepsbemanningen, kan de marinesector aanzienlijk blijven beïnvloeden. Inflatoire verhogingen van de ticketprijzen en beperkte beschikbaarheid van stoelen in routes waar de bemanning wordt gewisseld, kunnen de rotatie van bemanningen en de logistiek bemoeilijken. Op wereldschaal wijzen alle indicatoren er echter op dat de gemiddelde prijzen voor zeevluchten ten minste voor het eerste kwartaal van 2024 op het niveau van het tweede kwartaal van 2023 zullen blijven.

2. Duurzaamheid verhogen

Terwijl de prijzen voor vliegtuigbrandstof en de stoelcapaciteit op de korte termijn stabiel blijven, zullen de kosten van de luchtvaartmaatschappijen voor het beperken van de koolstofuitstoot naar verwachting leiden tot een aanzienlijke stijging van de ticketprijzen vanaf 2026. Het reizen van de bemanning maakt deel uit van de scope 3 koolstofuitstoot van een rederij en het is waarschijnlijk dat de focus op groenere oplossingen in 2024 merkbaar zal toenemen.

Met de toenemende nadruk op duurzaam reizen van bemanningen, zullen bedrijven meer informatie moeten rapporteren aan relevante autoriteiten. Komende regelgeving zoals de CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) van de EU zal ook in de reissector meer transparantie van gegevens en toezicht op milieuclaims eisen – het zal niet langer acceptabel zijn om te praten over CO2-neutraliteit of je duurzaamheidsreis. Bedrijven zullen hun milieuvriendelijkheid moeten bewijzen. Daarnaast zal het ook belangrijk worden om de milieu-impact van niet-vermijdbare vliegreizen te beperken door de koolstofkosten van individuele bemanningsreizen te beoordelen en deze te compenseren met behulp van gecertificeerde koolstofkredietprojecten.

Samenwerken met een milieugerichte tussenpersoon zoals ATPI Halo, een CO2-meet-, reductie- en compensatiedienst ontworpen door experts in reismanagement, kan perfect passen.

3. Toegevoegde waarde

Het is waarschijnlijk dat sommige luchtvaartmaatschappijen in 2024 blijven streven naar New Distribution Capability (NDC). Ondanks de dreigende kostenbesparingsprogramma’s bij veel rederijen kan het aanvankelijke enthousiasme voor NDC groot zijn. De extra tijd en complexiteit die gemoeid zijn met het beheren van reisboekingen voor bemanningen en het aanpakken van problemen die zich voordoen, kunnen echter snel de initiële kostenbesparingen tenietdoen. Bovendien hebben luchtvaartmaatschappijen vaak niet de structuur om uitgebreide ondersteuning tijdens de reis te bieden, waardoor zeevarenden mogelijk kwetsbaar zijn voor onvoorziene problemen en extra kosten moeten maken.

Deze kwesties weerspiegelen de fundamentele toegevoegde waarde van het Global Distribution System (GDS) van de reisindustrie, zoals het vermogen van reismanagementbedrijven om nieuwe en innovatieve oplossingen en workflows te bieden. In 2024 zal ATPI Marine Travel bijvoorbeeld nieuwe holistische boekings- en operationele diensten introduceren die een onschatbaar ondersteuningssysteem bieden voor efficiëntie vóór, tijdens en na de reis.

Omdat veel factoren van invloed zijn op de voorspelbaarheid van bemanningswisselingen, bevinden Travel Management Companies (TMC’s) zich in een goede positie om reizigers meer veerkracht en ondersteuning te bieden tijdens verstoringen. Dit bevestigt dat het gevestigde GDS-model het meest effectief is voor crewmanagers die hun activiteiten willen optimaliseren en ervoor willen zorgen dat hun bemanningsleden veilig en op tijd aankomen.

4. Welzijn van de bemanning

Het uitbreiden van initiatieven op het gebied van welzijn en zorgplicht naar reizen van bemanningsleden is cruciaal voor het ondersteunen van de geestelijke gezondheid van zeevarenden. Om dit doel te bereiken is echter een allesomvattende reisstrategie voor bemanningen nodig die rekening houdt met de totale ervaring van de reiziger. Dit betekent onder andere dat bemanningsmanagers toegang krijgen tot een breder scala aan vluchtopties, zodat ze hun reisschema’s beter kunnen afstemmen op de behoeften van de bemanningsleden en het welzijn tijdens de reis kunnen bevorderen. Daarnaast zorgt het aanbieden van toegang tot luchthavenlounges ervoor dat zeevarenden een comfortabelere en minder stressvolle reiservaring hebben. Gemakkelijk contact met deskundige ondersteuning mogelijk maken en zorgen voor een snelle oplossing van problemen in geval van afwijkingen van het plan zijn ook essentiële onderdelen van het bevorderen van het welzijn van de bemanning tijdens reizen van en naar het werk.

Hoewel het een uitdaging kan zijn om dit alles intern te organiseren en vol te houden, kan samenwerking met een gespecialiseerd TMC crewmanagers oplossingen bieden om ervoor te zorgen dat ze hun zorgplicht van deur tot dek nakomen. Dit soort ondersteuning is moeilijker te krijgen als je alleen een TMC gebruikt om te boeken of rechtstreeks met de luchtvaartmaatschappijen werkt. Uiteindelijk kan het werken met ATPI Marine Travel ervoor zorgen dat er rekening wordt gehouden met de gemoedstoestand en het werkvermogen van de individuele zeevarende in een holistische service die ook de nadruk legt op alle financiële en operationele workflows van de logistiek van de bemanningswissel.