|   4 minute read

Het belang van inzicht in de nieuwe EU-richtlijn voor duurzaamheidsverslaglegging (CSRD)

De nieuwe EU CSRD markeert het moment waarop duurzaamheid onvermijdelijk en verplicht wordt voor veel bedrijven binnen en buiten de EU. Het plaatst duurzaamheid op de voorgrond van het zakenreisprogramma.

De nieuwe EU-richtlijn voor duurzaamheidsverslaglegging is van toepassing op bedrijven die actief zijn in de EU en aan twee van de drie criteria voldoen:

  • meer dan 250 werknemers
  • €40 miljoen omzet of
  • €20 miljoen op hun balans.

Het is ook van toepassing op kleinere beursgenoteerde EU-bedrijven, maar ook op niet-EU-bedrijven met een netto-omzet in de EU van meer dan €150 miljoen. Ongeveer 50.000 grote, middelgrote en kleine bedrijven in de EU zullen de regels tussen 2024 en 2029 moeten toepassen.

Met de introductie van de CSRD van de EU kunnen bedrijven verwachten dat ze worden gecontroleerd op hun ESG-activiteiten. De richtlijn gaat verder dan alle voorgaande met betrekking tot niet-financiële eisen en verplicht bedrijven om informatie over hun toeleveringsketen op te nemen. Reizen valt onder Scope 3-emissies, die rechtstreeks verband houden met de toeleveringsketen.

Het belang van de richtlijn ligt in de zogenaamde “dubbele materialiteit”: impactmaterialiteit en financiële materialiteit. Bedrijven moeten rapporteren over de gevolgen van hun activiteiten op het gebied van milieu, maatschappij en bestuur en over de invloed van klimaatverandering op hun activiteiten. Waar een beperkte mate van zekerheid in eerste instantie voldoende kan zijn, komt er een verschuiving naar een redelijke mate van zekerheid.

EU-richtlijn duurzaamheidsverslaglegging voor bedrijven
Hoe kan ATPI Halo travel managers en anderen die verantwoordelijk zijn voor zakenreisprogramma’s ondersteunen?

Het rapport bevat een regel over de uitstoot van zakenreizen, waardoor deze zichtbaar en vergelijkbaar zijn (bijvoorbeeld met hun collega’s). Dat betekent op zijn beurt dat bedrijven ook onder druk zullen staan om hun BKG-voetafdruk van hun reizen te verminderen om aantrekkelijk te blijven voor kopers, investeerders enz.

Als je bedrijf zich niet in de EU bevindt, kan het toch om informatie worden gevraagd, omdat het deel uitmaakt van de waardeketen van een ander bedrijf. Alle multinationals wordt dus aangeraden om voorbereid te zijn. De VS voeren later in 2024 ook regelgeving in van soortgelijke strekking.

Dit is een belangrijk moment voor travel managers om te laten zien dat ze deel uitmaken van het ESG-gesprek en de ESG-strategie, en hoe ze hun bedrijf hierin kunnen ondersteunen.

Door onze samenwerking met Thrust Carbon en ons geavanceerde Analytics 2.0 rapportageplatform kan ATPI klanten ondersteunen met de benodigde CO2e reisgegevens. Accountmanagers van ATPI kunnen nauw samenwerken met klanten om gebieden te identificeren waar de reisgerelateerde CO2e kan worden verminderd, door slimmer te reizen (verschuiven van meer naar minder uitstotende reisopties) of gewoon minder te reizen. Of wat dacht je van het combineren van reizen naar dezelfde of nabijgelegen locaties, in plaats van meerdere reizen te maken. Dit laatste zal waarschijnlijk ook een positief effect hebben op het welzijn van reizigers.

We begrijpen dat reizen voor veel klanten onvermijdelijk is, vooral wanneer het verplaatsen van personeel van en naar hun werklocatie van cruciaal belang is voor de activiteiten en wanneer persoonlijke vergaderingen essentieel zijn voor de prestaties en het succes van het bedrijf.

Daarom hebben we APTI Halo gecreëerd. Omdat we begrijpen dat, zodra er maatregelen zijn genomen om de BKG-voetafdruk te verkleinen, de resterende CO2e-emissies van reizen moeten worden aangepakt. ATPI Halo biedt een reeks volledig gecertificeerde CO2-compensatieprojecten tegen concurrerende prijzen die voldoen aan alle due diligence-vereisten, zodat klanten hun onvermijdelijke CO2-voetafdruk kunnen verminderen. Onze 12+ projecten zijn van het hoogste niveau en we zijn verheugd te weten dat ze al enkele klanten hebben ondersteund bij het slagen voor hun ESG-audits.

De reden waarom de verordening is aangenomen is simpel: De EU vond dat bedrijven niet genoeg deden om klimaatverandering tegen te gaan. Het besluit biedt bedrijven een perfect platform om aan te tonen dat ze willen en kunnen voldoen aan een combinatie van wettelijke vereisten en vrijwillige initiatieven (vrijwillige compensatie op de koolstofmarkt).