|   4 minute read

Mangroven: Ons natuurlijke schild tegen klimaatrampen en stijgende zeeën

Wist je dat mangroves de superhelden van de oceaan zijn?

Deze ongelooflijke planten bieden een thuis aan talloze zeedieren en beschermen kustgemeenschappen tegen de toorn van natuurrampen. Maar dat is niet alles wat ze doen. Mangroves zijn ook krachtige bondgenoten in de strijd tegen klimaatverandering. Ze houden koolstof vast in hun wortels en in de bodem en helpen zo de impact van schadelijke broeikasgassen te verminderen.

Helaas worden mangroves geconfronteerd met een spervuur van bedreigingen, waaronder ontbossing, vervuiling en een stijgende zeespiegel. Het is tijd om actie te ondernemen en regeneratie- en beschermingsinspanningen te ondersteunen om deze vitale ecosystemen te beschermen.

Door op te komen voor de mangroven in de wereld, kunnen we onze oceanen verdedigen en de vele soorten beschermen die er leven. En het is niet alleen het zeeleven dat hiervan profiteert – kustgemeenschappen kunnen ook gerust ademhalen in de wetenschap dat deze natuurlijke beschermers de wacht houden. Laten we eens kijken naar een aantal van de verbazingwekkende voordelen die mangroves onze wereld bieden:

Koolstofvastlegging

Mangroves zijn een van de meest effectieve natuurlijke middelen om koolstof vast te leggen. In feite slaan ze tot vijf keer meer koolstof per hectare op dan tropische regenwouden. Dit komt omdat ze kooldioxide uit de atmosfeer absorberen via hun bladeren, die ze vervolgens gebruiken om hun wortels en stammen te bouwen. Deze koolstof wordt vervolgens opgeslagen in de bodem, waar het eeuwenlang kan blijven.

Maar mangroves slaan niet alleen koolstof op. Ze helpen ook de gevolgen van klimaatverandering te beperken door kustlijnen te beschermen tegen stormvloeden en zeespiegelstijging. Sommige onderzoeken hebben zelfs aangetoond dat mangroves de intensiteit van stormvloeden met wel 90% kunnen verminderen.

Biodiversiteit

Mangroves zijn ongelooflijk diverse ecosystemen die een breed scala aan zeeleven ondersteunen. Ze bieden een habitat voor veel vissoorten, waaronder snappers, tandbaarzen en makrelen, maar ook schaaldieren, weekdieren en sponzen. Veel trekvogels vertrouwen ook op mangroves als tussenstop tijdens hun lange reizen.

Naast de voordelen voor het zeeleven bieden mangroves ook een thuis voor zoogdieren zoals apen, vleermuizen en boomklimmende krabben. Deze dieren spelen een cruciale rol in het gezond houden van het mangrove-ecosysteem door zaden te verspreiden en voedingsstoffen te leveren.

Kustbescherming

Een van de belangrijkste voordelen van mangroven is dat ze kustgemeenschappen kunnen beschermen tegen natuurrampen. Mangroves vormen een natuurlijke barrière tegen stormvloeden en overstromingen, absorberen de impact van golven en verminderen het risico op erosie.

Deze bescherming is vooral belangrijk voor mensen die in laaggelegen kustgebieden wonen en het risico lopen om te worden verplaatst door de stijging van de zeespiegel. Door mangroves te herstellen en te beschermen kunnen we de bestaansmiddelen van deze gemeenschappen veiligstellen en hun veerkracht op de lange termijn waarborgen.

Visserij

Mangroves zijn een belangrijke bron van voedsel en inkomsten voor miljoenen mensen over de hele wereld die voor hun dagelijks levensonderhoud afhankelijk zijn van visserij en aquacultuur. Ongeveer 75% van de commercieel belangrijke vissoorten in tropische en subtropische gebieden brengen ten minste een deel van hun levenscyclus door in mangrovegebieden.

De mangrovevisserij biedt ook een reeks andere voordelen, zoals het ondersteunen van lokale economieën en het bieden van een duurzame bron van eiwitten voor mensen in kustgemeenschappen.

Waterkwaliteit

Tot slot spelen mangroves een cruciale rol bij het verbeteren van de waterkwaliteit in kustgebieden. Ze fungeren als natuurlijke filters die sediment en vervuilende stoffen opvangen voordat ze de oceaan bereiken. Dit helpt bij het creëren van een gezond ecosysteem voor het zeeleven en vermindert het risico op schadelijke algenbloei en andere door water overgebrachte ziekten.

Hoe ATPI helpen

ATPI ondersteunt een mangroveherstelproject in de Indus Delta-regio in Pakistan, bekend als het Delta Blue Carbon Project, door middel van onze koolstofmeet-, reductie- en compensatiedienst, ATPI Halo. Het doel van dit project is om meer dan 11.000 hectare aangetast mangrovebos te herstellen, wat een habitat biedt voor wilde dieren, de waterkwaliteit verbetert en koolstof vastlegt.

Het Delta Blue Carbon Project creëert ook duurzame middelen van bestaan voor de lokale gemeenschappen door training en werkgelegenheid te bieden aan mensen die betrokken zijn bij mangroveherstel en -bewaking. Dit helpt het succes van het project op lange termijn te garanderen en ondersteunt de lokale economie.

Door projecten zoals het Delta Blue Carbon Project te steunen, kunnen we helpen de mangrovebossen in de wereld te beschermen en te herstellen, de ecosystemen van de oceaan te beschermen en een duurzamere toekomst voor iedereen te creëren. Laten we daarom op deze Wereld Oceaandag de kracht van mangroves vieren en ons inzetten voor het herstel en behoud ervan.