|   4 minute read

Duurzaamheid in evenementen

Wat als er een evenementenaanpak zou zijn waarbij duurzaamheid automatisch wordt ingebed en volledig wordt geïntegreerd in de manier waarop evenementen worden gepland, uitgevoerd en beoordeeld?

Tijdens de UK Events Summit in Manchester sloot Pippa Ganderton, ATPI Halo Product Director, zich aan bij de line-up die organisatoren van sport-, muziek- en amusementsevenementen en deskundige leveranciers bij elkaar bracht om te worstelen met de uitdagingen waar de evenementenindustrie voor staat, om van elkaar te leren en om de lat hoger te leggen op het gebied van veiligheid en beveiliging in drukke plaatsen en om de winstgevendheid, duurzaamheid en nalatenschap te verbeteren. Over het onderwerp duurzaamheid in evenementen spraken we met Pippa:

Wat is een duurzaam evenement?

Een echt duurzaam evenement ondersteunt een verscheidenheid aan initiatieven op het gebied van milieu, maatschappij en bestuur, bijvoorbeeld het aanpakken van milieuduurzaamheid in termen van de keuze van de locatie en de manier waarop het evenement wordt gerund, en het waarborgen van sociale verantwoordelijkheid door inclusiviteit, diversiteit en transparantie rond contracten en de keuze van leveranciers. Het evenement zal zijn CO2-voetafdruk meten en deze berekeningen gebruiken om te proberen de uitstoot in de toekomst te verminderen en zijn voetafdruk te compenseren om zo dicht mogelijk bij CO2-neutraal te komen.

Hoe zie je de toekomst van live evenementen en gastervaringen?

Ik denk dat er veel mogelijkheden zijn voor live-evenementen en gastervaringen in de toekomst. De pandemie heeft mensen eraan herinnerd hoeveel ze ervan houden en hoezeer ze het missen om evenementen live en persoonlijk bij te wonen. De ervaring moet gedenkwaardig en positief zijn, en het integreren van duurzaamheid kan hierbij een belangrijke rol spelen. Duurzaamheid kan een nieuwe dimensie toevoegen en aantrekkingskracht uitoefenen op publiek dat kritischer en veeleisender wordt als het gaat om duurzame referenties, zich afvraagt wat de voetafdruk is van evenementen die ze bijwonen en geen blijvende negatieve impact wil hebben op de locatie of het milieu. Organisatoren moeten duurzaamheid omarmen als ze aantrekkelijke partners willen blijven.

Hoe ziet u de toekomst van Event CO2 meting en compensatie?

Dit wordt alleen maar belangrijker. We zien al een groeiend aantal klanten vragen naar de mogelijkheid om CO2 te meten en voor sommige specifieke klanten is dit al verplicht.

Denkt u dat bedrijven meer in het budget zullen voorzien voor CO2-meting, -reductie en -compensatie in verband met hun evenementen?

In sommige gevallen zien we dit al, met specifieke evenementen die duurzaamheid onderdeel maken van hun doel en missie. Bedrijven die afhankelijk zijn van investeerders zullen in toenemende mate aan hun investeerders, aandeelhouders etc. moeten kunnen aantonen dat ze zich inzetten en serieus werk maken van het terugdringen van hun broeikasgasemissies en het streven naar een netto nuluitstoot in 2050. Veel van onze klanten omarmen dit nu, simpelweg omdat ze geloven dat dit goed bestuur en zorg voor de planeet is, maar ook om op de goede weg te zijn in de aanloop naar wetgeving, die op een bepaald moment wordt verwacht. Of dat nu eenvoudigweg een emissieverklaring is, of zichtbaarheid van reductiestrategieën en compensatie.

De essentie van ATPI’s visie op duurzame evenementen is om haar klanten te kunnen bedienen met een evenementenaanpak waarbij duurzaamheid volledig geïntegreerd is, kun je ons meer vertellen over deze aanpak?

We hebben samengewerkt met strategische partners om een CO2-berekeningsmodel voor evenementen te kunnen bieden dat gegevens kan presenteren op basis van de geplande voetafdruk van het evenement tijdens de planningsfasen. Deze gegevens kunnen worden gebruikt om het bewustzijn en de discussie te stimuleren over mogelijke veranderingen die de BKG-uitstoot van het evenement verminderen. Een analyse na het evenement stelt klanten ook in staat om te leren en doelen te stellen voor reducties in de toekomst en om te berekenen hoeveel koolstofkredieten nodig zijn om de voetafdruk na het evenement te compenseren.

ATPI investeert in ATPI Halo om een proactieve stap te zetten in het veranderen van de manier waarop de evenementensector tegen duurzame evenementen aankijkt, en om toonaangevende benaderingen te ontwikkelen om evenementen milieuvriendelijker te maken. Het doel is om de weg te wijzen naar een toekomst van duurzame evenementendiensten: “groenere” programma’s, reductiemogelijkheden, CO2-meting van evenementen en compensatiediensten, allemaal onderdeel van het geïntegreerde proces dat ATPI zijn klanten biedt.