|   4 minute read

De zee voorbij: cruisereizen aanpakken als onderdeel van een alomvattende duurzaamheidsstrategie

Het reizen in verband met cruiseactiviteiten, inclusief het reizen van cruisebemanning en kantoorpersoneel, is een belangrijk aspect van de totale toeleveringsketen voor de cruise-industrie.

Het is een noodzakelijk onderdeel dat ervoor zorgt dat schepen over voldoende personeel beschikken en dat de kantooractiviteiten soepel verlopen. Dit reizen kan echter ook aanzienlijk bijdragen aan de uitstoot van broeikasgassen en de ecologische voetafdruk van de sector. Volgens gegevens van bronnen zoals de International Council on Clean Transportation (ICCT) en duurzaamheidsrapporten van een aantal van de grotere cruisereisondernemingen, zijn de emissies van bemannings- en passagiersreizen naar schatting verantwoordelijk voor 30-47% van de Scope 3 emissies.

Duurzame vervoersopties bevorderen

Daarom is het essentieel om het reizen van cruisebemanning en kantoorpersoneel aan te pakken als onderdeel van een alomvattende duurzaamheidsstrategie. Eén manier om de milieu-impact van deze verplaatsingen te verminderen, is het promoten van duurzame transportopties. Dit kan relatief eenvoudig worden bereikt voor kantoorreizen, waar oplossingen kunnen bestaan uit het aanmoedigen van het gebruik van het openbaar vervoer, het stimuleren van carpoolen en zelfs het aanbieden van incentives voor werknemers die gebruik maken van koolstofarme vervoersmiddelen. Aanvullende strategieën kunnen zijn om te investeren in technologieën die duurzaam reizen ondersteunen, zoals elektrische of hybride voertuigen en hernieuwbare energiebronnen zoals zonne- en windenergie. Zo heeft een van onze scheepvaartklanten in Nederland geïnvesteerd in hernieuwbare energie om hun kantoren van stroom te voorzien en het opladen van elektrische auto’s door het personeel te vergemakkelijken.

Daarnaast kan de behoefte aan zakenreizen opnieuw worden geëvalueerd en gedeeltelijk worden vervangen door virtuele vergaderingen, waardoor de ecologische voetafdruk van kantoorreizen wordt verkleind.

Beperking van de reisemissies van bemanningen door technologie en geoptimaliseerde operaties

Bemanningsreizen daarentegen zijn iets moeilijker omdat ze niet kunnen worden vervangen. De bemanning moet van huis naar het schip reizen en weer terug. Toch is het mogelijk om de reisemissies van bemanningen te minimaliseren, maar dit vereist een holistische aanpak die technologie, geoptimaliseerde operaties en brandstofefficiëntiemaatregelen combineert. Enkele maatregelen die kunnen worden overwogen om de koolstofvoetafdruk van het reizen van bemanningen te verminderen, zijn onder andere het gebruik van virtuele training waar mogelijk, het optimaliseren van routes en schema’s en het gebruik van groenere vluchten met minder uitstoot. De contractduur kan ook worden geëvalueerd zonder het welzijn van het personeel in gevaar te brengen. Bemanningsleden kunnen bijvoorbeeld worden ingepland voor regionale reizen in plaats van intercontinentale reizen en er kan gebruik worden gemaakt van nationaliteiten die dicht bij het vaargebied liggen. Deze maatregelen verminderen niet alleen de uitstoot, maar hebben ook een positief effect op het milieu.

Geen van de bovenstaande maatregelen kan voor 100% worden aangenomen, maar het implementeren van sommige van deze praktijken, zelfs voor een procent, kan een grote impact hebben op de duurzaamheidsrapporten van bedrijven.

Groene’ reisroutes voor bemanning en passagiers creëren

Er zijn cruisemaatschappijen die tegenwoordig ‘groene’ routes maken op basis van de beschikbaarheid van groene walstroom en milieuvriendelijke excursies aanbieden. Hetzelfde kan worden gedaan voor reizen van bemanning en passagiers. Als bedrijf voeren we studies uit voor onze klanten om de meest kosteneffectieve locaties voor het wisselen van personeel te identificeren, rekening houdend met de milieu-impact van reizen.

Prioriteit voor het welzijn van cruise- en kantoorpersoneel

Tot slot is het waarborgen van het welzijn van cruisebemanning en kantoorpersoneel cruciaal voor de duurzaamheid van de cruise-industrie. Reisbeleid en -praktijken moeten prioriteit geven aan de gezondheid en veiligheid van werknemers door hen voldoende rust en hersteltijd te geven en de balans tussen werk en privé te ondersteunen. Dit is vooral belangrijk gezien de uitdagende en vaak stressvolle werkomstandigheden waarmee bemanningsleden te maken hebben, zoals lange werkdagen en tijd weg van hun gezin. Het verwaarlozen van de sociale impact van reizen op werknemers kan leiden tot een hoog personeelsverloop, een verminderde werktevredenheid en zelfs een burn-out. Daarom moet het welzijn van cruisebemanning en kantoorpersoneel een integraal onderdeel zijn van elke allesomvattende duurzaamheidsstrategie voor de cruise-industrie.

De milieu-impact van cruisereizen verminderen voor een duurzame toekomst

Concluderend kan worden gesteld dat het verminderen van de milieu-impact van cruisereizen voor bemanning en kantoorpersoneel een cruciale stap is in het behalen van de duurzaamheidsdoelstellingen van de sector. Door duurzame vervoersopties te promoten, brandstofbesparende maatregelen te nemen en reisroutes en -schema’s te optimaliseren, kan de sector zijn koolstofvoetafdruk verkleinen en reizen milieuvriendelijker maken. Bovendien kan de sector, door rekening te houden met de sociale impact van reizen op werknemers, ervoor zorgen dat haar duurzaamheidsinspanningen prioriteit geven aan de gezondheid en het welzijn van haar werknemers.