|   2 minute read

3 vragen over events veiligheid

Onlangs organiseerde we de webinar: In 3 stappen naar een veilig event! Vanwege het actuele thema en de praktische invulling zijn er veel eventmanagers mee komen praten over events veiligheid. Hierbij het antwoord op de drie meest gestelde vragen.

Wie is er verantwoordelijk in het geval van een calamiteit: de eventlocatie of de organiserende partij?

Dit hangt af van de afspraken die in het contract gemaakt worden en vele factoren meer. Op wiens naam staat bijvoorbeeld de vergunning? En wat houdt de calamiteit precies in? In principe is de organiserende partij verantwoordelijk, mits anders afgesproken. Maar als een gast bijvoorbeeld iets doet wat tot een calamiteit leidt, dan kan die zelfs aansprakelijk worden gehouden.

De organiserende partij maakt vaak verplicht gebruik van bijvoorbeeld het ontruimingsplan van een locatie. Bij grotere incidenten die de locatie in gevaar kunnen brengen (zoals brand of een bommelding), dan neemt de locatie de verantwoordelijkheid over (al dan niet in combinatie met hulpdiensten). Het is van groot belang om vooraf met de locatie de verantwoordelijkheden, bevoegdheden en woordvoering in het geval van een calamiteit goed af te stemmen.

In hoeverre ben ik – als eventmanager op locatie – verantwoordelijk voor de veiligheid en risico’s wanneer ik besloten events organiseer?

Als eventmanager werk je (meestal) vanuit een bedrijf en hiermee is het bedrijf waar je in dienst bent (of werkzaam bent) uiteindelijk wettelijk aansprakelijk. Echter bij elk event, besloten of niet, ben jij als eventmanager in de praktijk verantwoordelijk voor het zo goed mogelijk uitsluiten van veiligheidsrisico’s. Bijvoorbeeld met het afsluiten van vergunningen.

In hoeverre moet je rekening houden met events veiligheid in je events budget?

Het is aan te raden om altijd een post veiligheid op te nemen in je events budget. Dit kan zijn voor de inhuur van bijvoorbeeld security, brandwachten of medische maatregelen, maar ook voor het nemen van aanvullende maatregelen op de evenementenlocatie. Het is erg afhankelijk van het soort evenement, maar ook bijvoorbeeld waar het evenement georganiseerd wordt (is het een risico-land).

Daarnaast kun je een aantal zaken verzekeren, zoals gevolgen van extreme weersomstandigheden, ongevallen en aansprakelijkheidsverzekering voor medewerkers en bezoekers, onkosten als het evenement geen doorgang vindt of wordt onderbroken en bijvoorbeeld schade aan een evenementenlocatie. Er zijn verzekeraars die speciale evenementenverzekeringen aanbieden. Een vast bedrag voor de post ‘veiligheid’ is dan ook niet te noemen.*

* Aan deze antwoorden worden geen rechten ontleend

Wil je meer weten over events veiligheid?
Bekijk de webinar: In 3 stappen naar een veilig event
Of download de checklist risicoanalyse