|   4 minute read

Duurzaamheid in Evenementen

Hoe zou het zijn als duurzaamheid als integraal onderdeel al vanaf het begin meegenomen wordt bij het ontwikkelen, plannen en uitwerken van events?

Deze vraag legden we voor aan Pippa Ganderton, ATPI Halo Product Director. Zij was op 26 oktober aanwezig als spreker tijdens de UK Events Summit in Manchester, Groot-Brittannië, een evenement voor event-organisatoren en leveranciers uit de sport-, muziek- en entertainmentwereld. Ganderton daar sprak onder meer over de verschillende uitdagingen waar de event-wereld mee wordt geconfronteerd. Eén daarvan is duurzaamheid: hoe kunnen event-experts een gezond bedrijf runnen, de klant van dienst zijn en daarbij duurzaamheid een grotere rol van betekenis toekennen? 

Wat is een duurzaam event? 

Een écht duurzaam event ondersteunt tal van initiatieven die milieu, maatschappij, duurzaam beleid en transparant bestuur ten goede komen. Dan gaat het bijvoorbeeld om het kiezen van een locatie die het minst belastend is voor omwonenden en milieu, sociale verantwoordelijkheid nemen met een actieve rol in diversiteit en inclusiviteit en transparant zijn in keuzes voor leveranciers. Een duurzaam event geeft ook inzicht in de CO2-footprint van een event, zodat beter inzichtelijk wordt hoe die uitstoot kan worden gecompenseerd. Daarbij streven we tenslotte in de toekomst naar volledig CO2-neutrale events.

Hoe ziet de toekomst van live events en ‘guest experiences’ eruit? 

De toekomst biedt volop mogelijkheden voor live events en live ‘guest experiences’. De Corona-pandemie heeft ons des te meer duidelijk gemaakt dat elkaar zien in de echte wereld waardevol is, we hebben het persoonlijk bijwonen live-events zeker gemist. Gedenkwaardigheid en positiviteit staan daarbij hoog op de verlanglijst en daarin kan ook duurzaamheid een belangrijke rol spelen. Het publiek wordt steeds veeleisender als het gaat over de verantwoordelijkheid die organisaties moeten nemen op het gebied van de CO2-footprint die events achterlaten. Kun je als organisatie je claims waarmaken? Laat je geen negatieve impact op de locatie of het milieu achter na afloop? Event-experts moeten duurzaamheid omarmen als ze ook in de toekomst een aantrekkelijke partner willen zijn.

Gaan we de CO2-footprint van events in de toekomst vaker meten en compenseren?

Dat wordt steeds belangrijker. We zien nu al een groei in het aantal klanten die informeren naar de mogelijkheden om de CO2-uitstoot in kaart te brengen en voor een aantal specifieke klanten is dit zelfs al verplicht.

Denk je dat bedrijven in de toekomst meer rekening gaan houden met CO2-meting, -reductie en -compensatie in hun budget voor evenementen?

In een aantal gevallen zien we dit nu al gebeuren, met name bij events die duurzaamheid als onderdeel zien van hun doel en missie. Maar ook bedrijven die afhankelijk zijn van investeerders of aandeelhouders, moeten steeds vaker kunnen aantonen dat ze zich toeleggen op het verminderen van broeikasgassen en het streven naar CO2-neutrale bedrijfsvoering in 2050. Veel van onze klanten gaan hier nu al volledig in mee. Niet alleen om te voldoen aan de toekomstige wetgeving, maar ook omdat ze geloven in ‘good governance’ en het achterlaten van een betere, schonere wereld. 

Duurzaamheid als integraal onderdeel bij al onze events, dat is in essentie de visie van ATPI. Hoe pakken we dit aan?

Momenteel werken we samen met een aantal strategische partners om een CO2-berekeningsmodel aan te kunnen bieden voor evenementen. Al in de planningsfase kunnen we dan op verschillende momenten gegevens over de CO2-footprint presenteren. Die worden vervolgens ingezet om bewustzijn en discussie te genereren; kunnen er keuzes gemaakt worden om de CO2-footprint te verminderen? Een analyse van de gegevens na het event, helpt onze klanten om in de toekomst actief na te denken en doelen te stellen voor toekomstige events. Zijn er nog meer mogelijkheden om een duurzamer event te organiseren? Ook kunnen we tenslotte berekenen hoeveel ‘CO2-credits’ er nodig zijn om het event te compenseren.

ATPI investeert in ATPI HALO en zet daarmee een proactieve stap in het veranderen van de manier waarop de events-sector naar duurzame evenementen kijkt.  ATPI loopt voorop met nieuwe ideeën om evenementen in de toekomst duurzamer te maken. Zo wil ATPI een leidende rol pakken met als doel: de weg wijzen naar een toekomst van duurzame events. ‘Groenere’ programma’s, CO2-reductie mogelijkheden, het meten en compenseren van CO2-uitstoot, deze diensten vormen samen een geïntegreerd proces waarin duurzaamheid een essentiële rol vervult.