Choose another country/language to see content specific to your location.
Events & ESG: een duurzamer en diverser event programma hero image

Events & ESG: een duurzamer en diverser event programma

Steeds meer organisaties leggen de focus op deze ethische benadering bij de totstandkoming van een event.

ESG staat voor Environmental, Social en Governance (Milieu, Maatschappij en Bestuur) en verwijst naar de drie centrale factoren in het meten van de duurzaamheid van een belegging. 

Het is tijd om verantwoordelijkheid te nemen voor de impact van onze activiteiten op het milieu. ESG staat voor het zoeken naar een evenwicht tussen economische resultaten, transparantie, sociale belangen en het milieu, zonder de balans te verliezen. Ook tijdens bedrijfsevenementen staat ESG hoog op de agenda. Steeds meer organisaties leggen de focus op deze ethische benadering bij de totstandkoming van een event.


Het is een misvatting dat ESG alleen duurzaamheid omvat. Hier moet ook worden gedacht aan diversiteit en inclusiviteit. Het bevorderen van een inclusieve cultuur voor je event, waarin iedereen welkom is, heeft nu meer dan ooit een enorme impact op zowel je brand image als het algehele succes van je event. Onafhankelijk van jouw type event blijft het doel hetzelfde: een community tot stand brengen. De beste community's bestaan uit verschillende soorten mensen wat betreft geslacht, leeftijd en etniciteit. 

ATPI Corporate & Sports Events merkt dat klanten het steeds belangrijker vinden om te allen tijde maatschappelijk verantwoord te handelen. Men wil tijdens events rekening houden met de sociale- en milieu-impact hiervan. Dit omvat (maar beperkt zich niet tot) het inhuren van lokale leveranciers, het gebruiken van recycled of herbruikbaar materiaal en/of apparatuur, het ondersteunen van lokale instellingen en het aanbieden van werk aan lokale inwoners van de desbetreffende omgeving (wanneer het bijvoorbeeld een internationaal event betreft). 

Hoe vertalen onze klanten ESG naar een impactvol event? Je leest er meer over in onderstaande whitepaper:

Click to read Events & ESG - NL

Lees meer over Events & ESG