|   4 minute read

Hoe beïnvloedt ESG de mijnbouwindustrie?

ESG-principes (Environmental, Social en Governance) hebben de mijnbouw- en grondstoffenindustrie gevormd vanaf het begin van de exploratie tot de productie van de activa. Het doel om in 2050 (of eerder) een emissieniveau van nul te bereiken staat vast, maar externe belanghebbenden oefenen meer invloed uit op de manier waarop mijnbouwbedrijven bestaande ESG-gerelateerde initiatieven agressief aanpakken en indien nodig herprioriteren.

In dit artikel onderzoeken we hoe ESG de mijnbouwindustrie beïnvloedt en hoe het de toekomst van de industrie beïnvloedt.

Wat betekent ESG voor de sector?

De aandacht voor de sociale verantwoordelijkheid van mijnbouwbedrijven over de hele wereld neemt voortdurend toe nu de industrie worstelt met de gevolgen van extreme weersomstandigheden voor haar locaties, apparatuur, energievoorziening en transportroutes.

Een mijnbouworganisatie die niet voorbereid is op de verschuiving naar duurzamere methoden naarmate klimaatverandering realiteit wordt, riskeert niet alleen haar activiteiten en reputatie, maar ook haar toekomstige prestaties en investeringsvooruitzichten.

Investeerders zijn steeds meer geïnteresseerd in andere factoren dan financiële overzichten, zoals de ethiek, het concurrentievoordeel en de cultuur van een mijnbouwbedrijf. Ze hebben ook nieuwe normen en kaders voorgesteld om investeringen in de mijnbouw aan af te meten.

De volgende onderwerpen vallen onder de ESG-agenda voor de mijnbouwindustrie:

  • Milieu: Biodiversiteit, ecosysteemdiensten, waterbeheer, mijnafval, lucht, geluid, energie, klimaatverandering (koolstofvoetafdruk, uitstoot van broeikasgassen), gevaarlijke stoffen en mijnsluiting.
  • Sociaal: mensenrechten, landgebruik, hervestiging, kwetsbare mensen, gender, arbeidspraktijken, gezondheid en veiligheid van werknemers en gemeenschappen, veiligheid, ambachtelijke mijnwerkers en mijnsluiting/na gebruik.
  • Governance: naleving van de wet, ethiek, bestrijding van omkoping en corruptie (ABC) en transparantie.

Al het bovenstaande zijn belangrijke factoren om te overwegen als we het over ESG hebben. Mijnbouwbedrijven moeten nagaan of er risico’s zijn die hun vermogen om kapitaal aan te trekken, vergunningen te verkrijgen, samen te werken met gemeenschappen en toezichthouders en hun activa te beschermen tegen waardevermindering, in gevaar kunnen brengen. Dit opent mogelijkheden voor het verlagen van energie- en waterrekeningen of koolstofemissies, het verbeteren van operationele prestaties, het versterken van relaties met gemeenschappen en regelgevende instanties en het beheren van de levensvatbaarheid van bedrijfssluitingen.

Veel bedrijven in de sector werken al actief aan hun ESG-agenda, stellen prioriteiten en meten de prestaties. De echte voordelen komen echter pas wanneer de stap verder gaat dan meten en er actie wordt ondernomen.

ATPI’s oplossing

Als het om mijnbouwreizen gaat, begrijpen we dat het een logistieke nachtmerrie is en dat ESG daarom bij veel organisaties niet bovenaan de agenda staat. ATPI Mining and Resources kan deze druk verlichten door mijnbouworganisaties te helpen hun ESG-doelstellingen in hun reisbeleid te realiseren.

We begrijpen dat Scope 1 en 2 koolstofemissies al een belangrijk aandachtspunt zijn voor mijnbouwbedrijven en toeleveranciers van de industrie, maar Scope 3 koolstofemissies staan al op de radar van investeerders en de industrie als geheel en zullen een integraal onderdeel worden van het algehele beheer van koolstofemissies en compensatieprogramma’s voor alle gerenommeerde bedrijven.

Door gebruik te maken van onze eigen CO2-meet-, -reductie- en -compensatieservice kunnen we het milieu duurzamer maken. ATPI Halo is een innovatieve aanpak om klanten te ondersteunen bij het creëren van een duurzamer zakenreisprogramma. Reizen zijn vaak een onvermijdelijk onderdeel van de activiteiten van een bedrijf. ATPI Halo helpt om deze uitstoot te METEN, TE REDUCEËREN en TE OFFSETTEN door middel van nauwkeurige en zeer visuele rapportage, advies van accountmanagers die uw bedrijf en de complexiteit ervan begrijpen en ten slotte compensatie van wat niet kan worden gereduceerd door middel van geverifieerde en gecertificeerde CO2-compensatieschema’s.

ATPI Mining and Resources heeft ook een overvloed aan diensten en aanbiedingen om de gezondheid en het welzijn van reizigers te garanderen. Via ons Duty of Care-programma zorgen we ervoor dat de bemanning veilig is en dat reizen volgens de regels verloopt. Door een allesomvattende aanpak te hanteren, zorgen we ervoor dat de zorgplicht van uw mijnbouworganisatie in elke fase van elk traject wordt nageleefd. Ons aanbod aan tools, technologie en diensten, in combinatie met advies van deskundigen uit de mijnbouwsector, zorgt ervoor dat uw reizigers veilig zijn en dat uw organisatie aan de regels voldoet.

Wilt u bespreken hoe ATPI Mining Travel u kan helpen uw ESG-doelstellingen in uw reisbeleid te realiseren? Neem hier contact op met het team.