Choose another country/language to see content specific to your location.
Direct Intelligence hero image

Direct Intelligence

Få tilgang til data for en proaktiv tilnærming til global reisestrategi med Direct Intelligence

Direct Intelligence er en brukervennlig plattform for dataanalyse som inneholder alt du trenger for å få en nøyaktig forståelse av hvordan reiser virkelig skjer i bedriften.

Det omfattende analyseverktøyet for bedriftsreiser gir mer effektive reiser

Direct Intelligence er i stadig utvikling for å gjenspeile kravene som alle de involverte i bedriftsreiser har, og gir verdifull og nyttig innsikt i trendene når det gjelder bedriftsreiser i organisasjonen.

Direct Intelligence er uvurderlig for organisasjoner som ønsker mer enn bare en oversikt over reiseutgifter. Denne dynamiske plattformen muliggjør en tilpasset rapportering av informasjon i sanntid, både før og etter reiser, og bruker prediktive analyser til å gi innsikt i hvordan strategiske atferdsendringer kan være til nytte for reiseprogrammet ditt.

Det omfattende analyseverktøyet for bedriftsreiser gir mer effektive reiser

Direct Intelligence™ bistår reiseansvarlige med å forstå hvordan bedriften reiser

Med Direct Intelligence™  kan globale reiseansvarlige33 endelig få en full forståelse av hvordan reiser skjer i bedriften, slik at de har mer informasjon før tiltak gjøres og kan ha en mer produktiv diskusjon med andre involverte parter. Direct Intelligence™  tilbyr rapportering i sanntid, sømløs integrasjon med eksisterende systemer, skreddersydde oversikter og benchmarking med andre bedrifter, og borer seg helt ned til «hvem, hva, hvor og hvorfor» for bedriftsreiser.

Direct Intelligence™  kan endre det globale reiseprogrammet ditt ved å:
– øke effektiviteten ved å gi relevante, nøyaktige data som kan brukes til å foreta raskere og mer overveide beslutninger
– vise sanntidsdata i et dynamisk format for å sikre at reisesjefer alltid har et oppdatert bilde av alle reiser som foretas innen bedriften
– utføre benchmarkingøvelser med lignende bedrifter for å gi en mer reell forståelse av bedriftsreiser
– forutsi potensielle besparelser ved å redusere ikke-essensielle reiser og sene bestillinger
– overvåke spesifiserte reisebudsjetter og identifisere de mest effektive tiltakene for å holde seg innenfor oppsatte rammer
– samle alle globale reisedata i én enkelt visning, øke effektiviteten og gi råd om hvor ressursene skal settes inn
– vise alle globale data ved bruk av en visuell og intuitiv tilnærming, noe som gjør det enklere enn noensinne å søke i og sjekke dataene dine

Direct Intelligence™  bistår reiseansvarlige med å forstå hvordan bedriften reiser

Finn ut mer om Direct Intelligence™