Choose another country/language to see content specific to your location.
24/7 hero image

24/7

Eksperter er alltid tilgjengelige for å få folkene dine der de skal

Uansett hvor mye man prøver, foregår ikke forretningsreiser alltid mellom 8 og 16 – men når reisene kommer ut av kurs, er vårt team av spesialister tilgjengelig for å få dem på riktig spor igjen.

Døgnåpen vakttjeneste for forretningsreisende når de trenger det mest

Nødtjenesten vår er tilgjengelig i hele verden, døgnet rundt, og sørger for at du får det høyeste servicenivået når du trenger det mest.

Vår 24/7-service bistår også med e-billetter, utstedelse av nye billetter, nye hastebestillinger, endringer i eksisterende bestillinger, hjelp med forsinkede eller kansellerte fly, mistede flyavganger og tapt bagasje.

Døgnåpen vakttjeneste for forretningsreisende når de trenger det mest

En beredskapsstrategi i nødsituasjoner, som interne eksperter utfører på kort varsel

Selv om vi håper at kundene våre aldri vil trenge beredskapstjenesten vår, har vi sørget for at våre team av eksperter kan håndtere alle aspekter ved alle slags nødsituasjoner. 

Vi kan prosjektstyre nødsituasjoner r. Ved å sette inn vårt krisehåndteringsteam, i kombinasjon med en beredskapsplan som oppfyller alle standarder og krav og følger bransjens beste praksis, vil du dra nytte av en samarbeidsorientert tilnærming til krisehåndtering.

En beredskapsstrategi i nødsituasjoner, som interne eksperter utfører på kort varsel

Finn ut mer om hvordan Direct ATPIs 24/7-service kan holde organisasjonen i gang