Choose another country/language to see content specific to your location.

Implementeringer

Implementering og opplæring for en god start på et nytt samarbeid

Alle ATPI Marine & Energys implementeringsteam har erfaring med å gjennomføre implementeringsprosjekter i global skala, og forstår verdien av en god start på et nytt maritimt reiseprogram.

En vellykket implementering er nødvendig for å få et vellykket reiseprogram

Ved å arbeide effektivt, strategisk og smidig sørger ATPIs implementeringsteam for at det nye samarbeidet bygges på det aller beste grunnlaget.

Kommunikasjon og prosjektstyring er essensielt i et implementeringsprosjekt, uavhengig av størrelse. Selv om implementeringslederen følger en strukturert prosess, er hver implementering skreddersydd etter ditt behov.

 

Globale implementeringsledere jobber på lag med bedriften din

ATPIs dyktige implementeringsledere kombinerer sin bransjekunnskap, erfaring og egen kreativitet for å bistå din bedrift i å skape og opprettholde en reisestrategi som passer i din bedriftskultur.

En ekspert innen implementeringsstrategi kan hjelpe din bedrift med:
- skreddersydde implementeringsstrategier
- strukturert prosjektplanlegging basert på Prince-metoder
- rådgivning om endringsledelse
- opplæring for reisebestillere og reisende
- rådgivning for å engasjere involverte parter

Finn ut mer om hvordan ATPIs implementeringsteam kan få ditt globale reiseprogram raskt i gang