Choose another country/language to see content specific to your location.

ATPI Analytics™

En maritim plattform for analyse av reisedata, som gir verdifull innsikt i hvordan skipet og mannskapet ditt faktisk reiser

ATPI Analytics™ er et intuitivt analyseverktøy som gir nyttig og verdifull informasjon om bedriftens reiseaktivitet, som igjen er nøkkelen til å redusere reiseutgifter og øke effektiviteten.

Et omfattende analyseverktøyet som gir mer effektive mannskapskifter.

Det er avgjørende å kunne identifisere reisemønstre og trender for å forbedre effektiviteten av en mannskapsrotasjon. Derfor tilbyr ATPI Analytics™  mannskapspersonale alt de trenger for å kunne analysere et skips reisedata nøyaktig, og justere rotasjonsplanleggingen i henhold til dette.

ATPI Analytics™ er uvurderlig for shippingselskaper som ønsker mer enn bare en oversikt over mannskaps- og administrasjonsreiser. Denne dynamiske plattformen muliggjør en tilpasset rapportering av informasjon i sanntid, både før og etter reiser, og bruker kunstig intelligens til å forutsi hvordan mannskapet skal reise i fremtiden og til å gi relevante råd fremover.

Få en proaktiv tilnærming til reiser med ATPI Analytics™

ATPI Analytics™ gjør det mulig for bemanningsselskaper, rederier og finansavdelinger å få oversikt over hvordan mannskapet og personalet reiser. ATPI Analytics™ tilbyr nedlastbar rapportering, sømløs integrasjon med eksisterende systemer, skreddersydde oversikter og benchmarking med lignende bedrifter i bransjen, og driller seg helt ned til nivået hvem, hva, hvor og hvorfor når det gjelder reiser.

ATPI Analytics™ kan endre hverdagen din ved å:
- øke effektiviteten ved å gi relevante, nøyaktige data som kan brukes til å gjøre raskere og mer overveide beslutninger
- vise sanntidsdata i et dynamisk format for å sikre at mannskapsavdelinger alltid har et oppdatert bilde av alle reiser som foretas innen bedriften
- utføre benchmark med lignende bedrifter for å gi en mer reell forståelse av marinereiser
- forutsi potensielle besparelser ved å redusere antall sene bookinger eller  forutse destinasjoner  med forsinkelser og forstyrrelser
- overvåke spesifiserte reisebudsjetter og identifisere de mest effektive tiltakene for å holde seg innenfor oppsatte rammer
- samle sammen alle reisedata i én enkelt visning, øke effektiviteten og gi råd om hvor ressursene skal fokuseres
- vise alle data ved bruk av en visuell og intuitiv tilnærming, noe som gjør det enklere enn noensinne å søke i og sjekke dataene dine

Finn ut mer om hvordan ATPI Analytic™s kan gi verdifull innsikt i bedriftens reisevirksomhet