Choose another country/language to see content specific to your location.

ATPI Analytics™

En plattform for analyse av eisedata som gir verdifull innsikt i hvordan ansatte faktisk reiser

ATPI Analytics™ er et intuitivt analyseverktøy som gir nyttig og verdifull informasjon om bedriftens reiseaktivitet, som igjen er nøkkelen til å redusere reiseutgifter, øke effektiviteten og ivareta sikkerheten.

Det omfattende analyseverktøyet for reiser i olje- og gassbransjen gjør reisene mer effektive

For å gjøre reisene mer effektive er det avgjørende å kunne identifisere reisemønstre og trender for tidsperioder eller steder med mange forstyrrelser. Derfor tilbyr ATPI Analytics™ energibedrifter alt de trenger for å kunne analysere reisedata nøyaktig, og justere planleggingen i henhold til dette.

ATPI Analytics™ er uvurderlig for energibedrifter som ønsker mer enn bare en oversikt over reisekostnadene. Denne dynamiske plattformen muliggjør tilpasset rapportering av informasjon i sanntid, både før og etter reiser, og bruker kunstig intelligens til å forutsi hvordan arbeidsstyrken vil reise i fremtiden.

Få tilgang til data for en proaktiv tilnærming til energibedriftens reiser med ATPI Analytics™

Med ATPI Analytics™ kan alle interessenter få informasjon om hvordan personellet deres reiser. ATPI Analytics tilbyr nedlastbar rapportering, sømløs integrasjon med eksisterende systemer, skreddersydde oversikter og benchmarking med andre bedrifter i bransjen, og borer seg helt ned til reisenes «hvem, hva, hvor og hvorfor».

ATPI Analytics™ kan endre hverdagen din ved å:
– øke effektiviteten ved å gi relevante, nøyaktige data som kan brukes til å foreta raskere og mer overveide beslutninger
– vise sanntidsdata i et dynamisk format for å sikre at du alltid har et oppdatert bilde av alle reiser som foretas innen bedriften
– utføre benchmarking med lignende bedrifter for å gi en mer reell forståelse av reiser i energisektoren
– forutsi potensielle besparelser ved å redusere antall sene bookinger eller forutse destinasjoner med forsinkelser og forstyrrelser
– overvåke spesifiserte reisebudsjetter og identifisere de mest effektive tiltakene for å holde seg innenfor oppsatte rammer
– samle alle reisedata i én enkelt oversikt, øke effektiviteten og gi råd om hvor ressursene skal fokuseres
– vise alle data ved bruk av en visuell og intuitiv tilnærming, noe som gjør det enklere enn noensinne å søke i og sjekke dataene dine

Finn ut mer om ATPI Analytics™