Choose another country/language to see content specific to your location.
Høy fokus på beredskap og sikkerhet hero image

Høy fokus på beredskap og sikkerhet

Håndtering av reisesikkerhet som ivaretar alle

Rederier og marinbedrifter er ansvarlige for mannskapets reisesikkerhet fra det øyeblikket en kontrakt begynner til mannskapet kommer hjem. Derfor har ATPI Marine & Energy høy fokus på beredskap- og sikkerhetstiltak som ivaretar alle interesser.

Improve traveller wellbeing and overall compliance with a proactive approach to duty of care

Insufficient duty of care practices can have a significant impact on the morale of your workforce. Poorly managed transport, miscommunications relating to travel itineraries and safety concerns can combine to result in decreased retention, increased recruitment cost and strained budgets, which is why a considered and well-executed duty of care programme is essential. 

ATPI Marine & Energy’s duty of care solution has been designed to keep your travellers feeling safe and secure before, during and after every single trip. Pre-trip reporting, traveller tracking software, travel risk maps and instant travel alerts can be mixed and matched to create a programme that works for your energy organisation, enabling you to take a proactive approach to keeping track of travellers, anticipating travel disruption and providing support whenever and wherever it’s needed.

Read on: Fulfilling duty of care for crew travel

Vær sikker på at mannskapet ditt er i trygge hender

Ved å imøtekomme beredskap-utfordringene som oppstår på grunn av politisk uro, uforutsigbare værforhold og helsetrusler rundt om i verden, sørger ATPI Marine & Energys beredskap- og sikkerhetsløsninger for at alle reisende er i trygge hender ved å:

- bruke en strategisk, rådgivende tilnærming for å ta vare på mannskapet ditt for å sikre at du følger beste praksis i bransjen
- sette sammen global reiseoversikt på forhånd, slik at du er fullt informert før en mannskapsrotasjon igangsettes
- sende tilpassede reisevarsler direkte til mannskapspersonell slik at mannskapet føler seg ivaretatt mens de er på reise
- sikre oversikt over mannskapet gjennom hele turen ved å bruke ATPI Marine & Energys eget sporingssystem for reisende
- sette deg i kontakt med ATPI Marine & Energys interne, 24/7-vakttjeneste, som er eksperter på marinereiser
- bruke de beste prosessene for å best mulig kunne forberede deg på situasjoner som kan oppstå
- opprettholde strategiske allianser med ledende medisinske og sikkerhetsleverandører, inkludert International SOS

Vær sikker på at mannskapet ditt er i trygge hender

Finn ut mer om hvordan ATPIs beredskap- og sikkerhetsløsninger kan bidra til en tryggere reise, samtidig som du ivaretar bedriftens krav

En proaktiv tilnærming til beredskap-og sikkerhetskrav bedrer mannskapets velvære

En utilstrekkelig beredskap- og sikkerhetspraksis kan få betydelig innvirkning på sjøfarernes moral. En dårlig håndtert transportetappe, feilkommunikasjon knyttet til reiseruter og sikkerhetsproblemer underveis kan resultere i at den ansatte velger andre arbeidsgivere, som igjen resulterer i , økte rekrutteringskostnader og anstrengte budsjetter. Derfor er et godt vurdert og vel utført beredskap- og sikkerhetsprogram viktig.

ATPI Marine & Energys beredskap- og sikkerhetsløsning er utviklet for å ivareta mannskapet og kontoransatte ivaretatt både før, under og etter hver eneste tur. Rapportering før reisen starter, sporingsprogramvare for reisende, reiserisikokart og umiddelbare reisevarsler kan kombineres for å skape et program som fungerer for din bedrift, slik at du kan ta en proaktiv tilnærming til å holde oversikt over reisende, forutse reiseforstyrrelser og gi støtte der og når det er nødvendig.

En proaktiv tilnærming til beredskap-og sikkerhetskrav bedrer mannskapets velvære