Choose another country/language to see content specific to your location.
ATPI Crewlink™ hero image

ATPI Crewlink™

Planlegg og administrer mannskapsreisene dine mer effektivt med et reiseverktøy utviklet av bransjeeksperter

ATPI CrewLink™ er utviklet for å imøtekomme de sektorspesifikke kravene og nyanserte utfordringene som shippingdustrien står overfor hver dag. Ved å automatisere de mest tidkrevende aspektene ved å arrangere mannskapsreiser og integrere dem med eksisterende systemer, leverer ATPI CrewLink™ en mer effektiv og kostnadsbesparende reisehåndteringsprosess.

Crew travel management tool

That provides the efficiency that is crucial to successful marine and shipping operations.

Crew changes aren’t a 9-5 operation, which is why ATPI CrewLink™ gives you 24/7 access to everything you need to successfully manage crew rotations and offshore travel while benefiting from increased control, greater process compliance and optimised traveller safety. ATPI CrewLink™ is a travel workflow management tool specifically designed for the international shipping companies to manage travel for crew, onshore workers and management. ATPI CrewLink™ will integrate with your existing systems and technology seamlessly, enabling you to manage the entire travel process, from scheduling and booking to safety tracking and reporting.

Direkte tilgang til alt du trenger for å planlegge og administrere reiser for crew og kontoransatte

ATPI CrewLink™ tar bort  tidskrevende administrasjon og gir mannskapspersonell mer tid til å bruke på strategisk styring, og samtidig få muligheten til å reagere raskt på planendringer og uforutsigbare hendelser på en god og trygg måte.


ATPI CrewLink™ forbedrer prosessen med å planlegge og bestille mannskapsreiser ved å:
- skape en betydelig driftseffektivitet ved å redusere risikoen for menneskelige feil og automatisere de tidkrevende aspektene crewing innebærer
- redusere kostnader ved å pakke all nødvendig funksjonalitet inn i ett, universelt tilgjengelig verktøy
- forbedre etterlevelse av reisepolicy ved å bruke bedriftens preferanser og godkjennelse for alle søk og bestillinger
- forbedre oversikten over alle planlagte reiser for crew og kontoransatte
- vise en transparent, total reisekostnad for hver rotasjon,  som igjen bidrar til en  mer nøyaktig innsikt i prosjektutgifter og bedrer prognosemulighetene
- søke automatisk etter lavest tilgjengelig pris i henhold til reiseplan - og sikkerhetskrav
- strømlinjeforme kommunikasjoner for å gi en oversikt over alle samhandlinger og aktiviteter som kreves i løpet av rotasjonen

Direkte tilgang til alt du trenger for å planlegge og administrere reiser for crew og kontoransatte

Et verktøy for effektivhåndtering av arbeidsflyten er nøkkelen for et vellykket mannskapsskifte

Mannskapsskifter gjøres ikke bare mellom 08 og 16. ATPI CrewLink gir tilgang til alt du trenger 24/7 for effektivt å håndtere rotasjoner og reiser, samtidig som du får økt kontroll, større prosessoverholdelse og optimalisert sikkerhet for de reisende.

ATPI CrewLink™ er et reisehåndteringsverktøy spesielt utviklet for de internasjonale rederiene, for å håndtere reiser for mannskap, landbaserte arbeidere og ledelse. ATPI CrewLink gir én enkel oversikt over alle skifter i sanntid, og holder dine mannssjefer, kapteiner, havneagenter, bemanningsagenter og andre involverte oppdaterte og informerte til enhver tid.

Et verktøy for effektivhåndtering av arbeidsflyten er nøkkelen for et vellykket mannskapsskifte

Finn ut mer om hvordan ATPI CrewLink™ kan gjøre mannskapsrotasjonene mer effektive