Choose another country/language to see content specific to your location.
ATPI eProfile™ hero image

ATPI eProfile™

En sentralisert løsning som gjør bestillingsprosessen smidigere

ATPI eProfile™ fungerer som en master-database som er integrert med all teknologi fra ATPI og tredjeparter, og som gir oppdatert informasjon om de reisende, visuminformasjon og preferanser med et tastetrykk. Siden prosessen med å arrangere forretningsreiser går raskere, frigjør ATPI eProfile™ tid både for reiseansvarlige, bestillerne og de reisende, tid som de kan bruke til selskapets kjernevirksomhet.

Ett system, med alt som trengs for å bestille en bedriftsreise

Prosessen med å legge inn og bekrefte personopplysninger og preferanser for enkeltreisende er et av de mest tidkrevende aspektene ved administrasjon av forretningsreiser. ATPI eProfile™ løser dette på en sømløs måte, ved å ha all viktig bestillingsinformasjon klar til å brukes på bestillingstidspunktet.

Med ATPI eProfile™ trenger man ikke å logge inn i flere systemer for å bestille en reise, og bestillingsskjemaer med informasjon om de reisende fylles ut automatisk, slik at risiko for menneskelig feil reduseres.

Ett system, med alt som trengs for å bestille en bedriftsreise

Med ATPI eProfile™ har din globale organisasjon alltid alt under kontroll

ATPI eProfile™ har et intuitivt grensesnitt og er lett å bruke. Du kan gå inn på og oppdatere de reisendes profiler på en sømløs måte, slik at du alltid har kontrollen.

ATPI eProfile™ kan forbedre hvordan den globale organisasjonen din bestiller og administrerer bedriftsreiser, ved:

  • å gjøre det mulig å administrere profilinformasjon for selskapet generelt og hver reisende spesielt, på en effektiv måte
  • å innføre integrasjon fra A til Å med all reiserelatert teknologi, der systemet opptrer som en master-database for reiseprofiler for flere verktøyer og systemer
  • å gi nøyaktige, konsekvente og kontinuerlige data for alle bedriftens reiserelaterte teknologiplattformer
  • integrering med finans- og kostnadssystemer for å gi en fullstendig oversikt over utgifter
  • å kunne bruke én innlogging til å oppdatere alle plattformer for Direct ATPI og foretrukne samarbeidspartnere
  • å oppfylle beredskaps- og sikkerhetskrav ved å lagre alle nødnumre for de reisende
  • å lagre viktig informasjon om godkjennelser iht. reisepolicy
  • å gjøre faktureringsprosessene raskere
  • å alltid overholde globale standarder for personvern
eprofile - atpi

Finn ut mer om ATPI eProfile™