Choose another country/language to see content specific to your location.
Account management hero image

Account management

Account Managers som forstår din bedrift og dine mål

Alle våre Account Managers er valgt ut fordi de har en grundig forståelse av hva som trengs for å lage et reiseprogram som gir de ulike bedrifter en betydelig merverdi.

Få tilgang til ekspertråd og benchmarking med lignende bedrifter for å skape et vellykket reiseprogram

Som en av de beste innen bedriftsreiser kan ATPI vise til en kundelojalitetsgrad på 96%.

Våre Account Managers har frie tøyler til å være proaktive, handle raskt og gjøre alt som trengs for å oppfylle reisestrategien din, og får tildelt kunder basert på erfaringen med lignende energibedrifter. Dette gjør at kundene kan dra nytte av en mer innsiktsfull benchmarking med lignende bedrifter, samt av felles beste praksis.

Få tilgang til ekspertråd og benchmarking med lignende bedrifter for å skape et vellykket reiseprogram

Account Managers som jobber på lag med bedriften din

Våre dyktige Account Managers kombinerer sin bransjekunnskap, erfaring og egen kreativitet for å bistå din bedrift i å utarbeide og vedlikeholde et reiseprogram som passer til din bedriftskultur.

Din Account Manager kan gi bedriften din råd om:
– etterlevelse av reise-, beredskaps- og sikkerhetskrav
– innføring av ny teknologi og opplæring for å forbedre effektiviteten
– gode fremgangsmåter for rapportering og analyse
– identifisering av reisetrender for å fremheve potensielle kostnadsbesparelser
– produktive leverandørforhandlinger
– forbedre de reisendes trivsel og velvære
– rådgivning for å engasjere involverte parter

Account Managers som jobber på lag med bedriften din

Finn ut mer om ATPIs Account Managers