Choose another country/language to see content specific to your location.
TravelHub hero image

TravelHub

Håndter hele reiseprosessen for globale selskap, fra reiseforespørsler og bestillinger og hele veien fram til godkjennelser og analyser

TravelHub er en fullstendig mobiltilpasset plattform som gir de som trenger det en direkte tilgang til nødvendige reiseverktøy, teknologi og data. Dermed kan de ta informerte, strategiske beslutninger på vegne av den hele organisasjonen.

Portalen inneholder alt som er nødvendig for en vellykket forretningssreisestrategi

TravelHub er en enestående alt-i-ett-portal for forretningsreiser, ett sted med én pålogging som gir tilgang til alle data, full kontroll og muligheten til å administrere alle forretningsreiser på en smidig måte.

Ved å bruke TravelHub kan bedriften få rask og enkel tilgang til beslutningsdata og muligheten til å bestille reiser selv, bedre etterlevelse av reisepolicy, redusert lekkasje og visshet om at alle beredskaps- og sikkerhetskrav er oppfylt. Alt dette er pakket inn i et ryddig, brukervennlig grensesnitt som enkelt kan tilpasses for å vise de reiseverktøyene som er mest relevante for bedriften og dens reisende.

Portalen inneholder alt som er nødvendig for en vellykket forretningssreisestrategi

Et alt-i-ett-reiseverktøy med enkel pålogging som kan endre din globale reisestrategi

Med TravelHub trenger ikke globale reisesansvarlige og andre interessenter lenger å veie bedriftens interesser opp mot de reisendes behov, siden kontroll og fleksibilitet er kombinert i ett verktøy.

TravelHub kan endre det globale reiseprogrammet ditt ved å:
– ha et tilpasset grensesnitt og et skreddersydd utvalg av verktøy, slik at brukerne overholder reisepolicy og følger tidsplanene
– gi tilgang til nyheter og nye leverandører innen forretningsreiser, sammen med produkter og kunnskap fra lokale markeder
– øke effektiviteten gjennom å samle alle de mest brukte reiseverktøyene og leverandørene i ett enkelt dashbord med enkel pålogging
– integreres sømløst med bedriftens eksisterende systemer for å gi mer nøyaktig analyse og bedre kontroll
– gi en intuitiv brukeropplevelse som reduserer antall spørsmål og klager fra de reisende og gjør dem mer fornøyde

Et alt-i-ett-reiseverktøy med enkel pålogging som kan endre din globale reisestrategi

Finn ut mer om TravelHub