Choose another country/language to see content specific to your location.
eProfile hero image

eProfile

En sentralisert løsning som gjør bestillingsprosessen smidigere

eProfile fungerer som en master-database som er integrert med all teknologi fra Direct ATPI og tredjeparter, og som gir oppdatert informasjon om de reisende, visuminformasjon og preferanser med et tastetrykk. Siden prosessen med å arrangere forretningsreiser går raskere, frigjør eProfile tid både for reiseansvarlige, bestillerne og de reisende, tid som de kan bruke til selskapets kjernevirksomhet.

Ett system, med alt som trengs for å bestille en bedriftsreise

Prosessen med å legge inn og bekrefte personopplysninger og preferanser for enkeltreisende er et av de mest tidkrevende aspektene ved administrasjon av forretningsreiser. eProfile løser dette på en sømløs måte, ved å ha all viktig bestillingsinformasjon klar til å brukes på bestillingstidspunktet.

Med eProfile trenger man ikke å logge inn i flere systemer for å bestille en reise, og bestillingsskjemaer med informasjon om de reisende fylles ut automatisk, slik at risiko for menneskelig feil reduseres.

Ett system, med alt som trengs for å bestille en bedriftsreise

Med eProfile har din globale organisasjon alltid alt under kontroll

eProfile har et intuitivt grensesnitt og er lett å bruke. Du kan gå inn på og oppdatere de reisendes profiler på en sømløs måte, slik at du alltid har kontrollen.

eProfile kan forbedre hvordan den globale organisasjonen din bestiller og administrerer bedriftsreiser, ved:

  • å gjøre det mulig å administrere profilinformasjon for selskapet generelt og hver reisende spesielt, på en effektiv måte
  • å innføre integrasjon fra A til Å med all reiserelatert teknologi, der systemet opptrer som en master-database for reiseprofiler for flere verktøyer og systemer
  • å gi nøyaktige, konsekvente og kontinuerlige data for alle bedriftens reiserelaterte teknologiplattformer
  • integrering med finans- og kostnadssystemer for å gi en fullstendig oversikt over utgifter
  • å kunne bruke én innlogging til å oppdatere alle plattformer for Direct ATPI og foretrukne samarbeidspartnere
  • å oppfylle beredskaps- og sikkerhetskrav ved å lagre alle nødnumre for de reisende
  • å lagre viktig informasjon om godkjennelser iht. reisepolicy
  • å gjøre faktureringsprosessene raskere
  • å alltid overholde globale standarder for personvern
eprofile direct atpi

Finn ut mer om eProfile™