Choose another country/language to see content specific to your location.
Høy fokus på beredskap og sikkerhet hero image

Høy fokus på beredskap og sikkerhet

Håndtering av reisesikkerhet som ivaretar alle

Riggeiere og energibedrifter er ansvarlige for de ansattes reisesikkerhet fra det øyeblikket en kontrakt begynner, til de ansatte kommer hjem. Derfor har ATPI Marine & Energy høyt fokus på beredskap- og sikkerhetstiltak som ivaretar alle interesser.

En proaktiv tilnærming til beredskaps- og sikkerhetskrav forbedrer de reisendes velvære

En utilstrekkelig beredskaps- og sikkerhetspraksis kan få betydelig innvirkning på arbeidsstyrkens moral. En dårlig håndtert transportetappe, feilkommunikasjon knyttet til reiseruter og sikkerhetsproblemer underveis kan resultere i at den ansatte velger andre arbeidsgivere, som igjen resulterer i økte rekrutteringskostnader og anstrengte budsjetter. Derfor er det viktig med et godt utarbeidet og vel utført beredskaps- og sikkerhetsprogram.

ATPI Marine & Energys beredskaps- og sikkerhetsløsning er utviklet for å ivareta de reisende slik at de føler seg trygge både før, under og etter hver eneste tur. Rapportering før reisen starter, sporingsprogramvare for reisende, reiserisikokart og umiddelbare reisevarsler kan kombineres for å skape et program som fungerer for din energibedrift. Dermed kan du ta en proaktiv tilnærming til å holde oversikt over reisende, forutse reiseforstyrrelser og gi støtte der og når det er nødvendig.

En proaktiv tilnærming til beredskaps- og sikkerhetskrav forbedrer de reisendes velvære

Vær sikker på at de reisende er i trygge hender

ATPI Marine & Energys beredskaps- og sikkerhetsløsninger håndterer beredskapsutfordringene som oppstår på grunn av politisk uro, uforutsigbare værforhold og til og med i dagliglivet på en rigg, slik at alle reisende kan føle at de har støtte og er i trygge hender, ved å:
– bruke en strategisk, rådgivende tilnærming til å ta vare på mannskapet ditt, for å sikre at du følger beste praksis i bransjen
– sette sammen en global reiseoversikt på forhånd, slik at du er fullt informert før en mannskapsrotasjon igangsettes
– sende tilpassede reisevarsler direkte til crewsjefer slik at mannskapet føler seg ivaretatt mens de er på reise
– sikre oversikt over mannskapet gjennom hele turen ved å bruke ATPIs eget sporingssystem for reisende
– sette deg i kontakt med ATPIs interne 24/7-vakttjeneste, som er eksperter på å få folk dit de skal
– innføre de beste prosessene for beredskap for å være forberedt på nødsituasjoner som kan oppstå

Vær sikker på at de reisende er i trygge hender

Finn ut mer om ATPIs beredskaps- og sikkerhetsløsninger