Choose another country/language to see content specific to your location.
ATPI TravelHub™ hero image

ATPI TravelHub™

Håndter hele reiseprosessen for crew og kontoransatte, ved å kun bruke ett nettbasert verktøy

ATPI TravelHub™ gir deg alt bedriften din trenger for å kunne håndtere forflytninger av crew- og landbasert personell, fra synkronisering av tidsplaner og reiseforespørsler til godkjenninger og reisesporing, helt frem til utgifter og analyser i etterkant av reisene.

Et dashbord for reiseadministrasjon utviklet for energibedrifter, som forbedrer effektivitet, etterlevelse av reisepolicy og kostnadskontroll

Ved å samle online booking, analyse- og rapporteringsverktøy og beredskaps- og sikkerhetsprogrammer i et ryddig, intuitivt grensesnitt, gir ATPI TravelHub™ energibedrifter de verktøyene som trengs for å kunne ta kontroll over reisevirksomheten.

ATPI TravelHub™ kan på en enkel måte tilpasses for å gjenspeile hvordan bedriften, offshore- og kontorpersonalet reiser rundt i verden, og presenterer de mest relevante reiseverktøyene i ett enkelt instrumentpanel, slik at du kan bestille og administrere reiser på en mest mulig effektiv måte.

Et omfattende reiseverktøy laget for energisektoren

Å balansere en energibedrifts overordnede krav og prioriteringer med behovene til hardt arbeidende personell kan ta mye tid. Derfor tilbyr ATPI TravelHub™ den smarte kombinasjonen av kontroll og fleksibilitet i ett enkelt verktøy.

ATPI TravelHub™ kan endre reiseprogrammet ditt ved å:
– gi bedrifter muligheten til å tilpasse dashbordet og velge en kombinasjon av reiseverktøy tilpasset arbeidsstyrkens reisevaner
– integreres sømløst med bedriftens eksisterende systemer for å gi mer nøyaktig analyse og bedre kontroll
– få oversikt over lokale markedsprodukter og -kunnskap, slik at bedriften alltid har tilgang til den mest relevante informasjonen uansett hvor oppdraget bringer dem
– samordne reisealternativer og -verktøy med retningslinjer og budsjettkontroller, slik at alle reiser overholder budsjetter og oppfyller retningslinjer for beredskap og sikkerhet.

Et omfattende reiseverktøy laget for energisektoren

Tilpasning er nøkkelen til en mer effektiv administrasjon av crewing

Et århundre av erfaring med å tilrettelegge reiser har gitt oss en unik forståelse av hva som trengs for å gjøre hverdagen lettere for alle som er involvert i reiser innen energisektoren. Derfor designet vi ATPI TravelHub™ for å gi rask og enkel tilgang til alt som trengs for å kunne gjøre jobben så godt som mulig.

Alle bedrifter kan tilpasse portalen sin etter eget behov på en rask og effektiv måte og med kun en innlogging – enten de trenger bestilling av reiser, budsjettering eller sporing av reisende.

Tilpasning er nøkkelen til en mer effektiv administrasjon av crewing

Finn ut mer om ATPI TravelHub™