Choose another country/language to see content specific to your location.
ATPI Crewlink™ hero image

ATPI Crewlink™

Planlegg og administrer ansattreiser mer effektivt med et reiseverktøy utviklet av bransjeeksperter

ATPI CrewLink™ er utviklet for å imøtekomme de sektorspesifikke kravene og nyanserte utfordringene som energisektoren står overfor hver dag. Ved å automatisere de mest tidkrevende aspektene ved å arrangere reiser og integrere dem med eksisterende systemer, leverer ATPI CrewLink™ en mer effektiv og kostnadsbesparende reisehåndteringsprosess.

Et verktøy for effektiv håndtering av arbeidsflyten er nøkkelen for en vellykket reiseadministrasjon

Mannskapsskifter gjøres ikke bare mellom 08 og 16. ATPI CrewLink™ gir tilgang til alt du trenger 24/7 for effektivt å håndtere rotasjoner og offshore-reiser, samtidig som du får økt kontroll, større prosessoverholdelse og optimalisert sikkerhet for de reisende.

ATPI CrewLink™ er et reisehåndteringsverktøy spesielt utviklet for de internasjonale rederiene, for å håndtere reiser for mannskap, landbaserte arbeidere og ledelse. ATPI CrewLink™ vil integreres sømløst med dine eksisterende systemer og teknologi, slik at du kan styre hele reiseprosessen fra planlegging og bestilling til sikkerhetssporing og rapportering.

Direkte tilgang til alt du trenger for å planlegge og administrere reiser for crew og kontoransatte

ATPI CrewLink™ tar bort  tidskrevende administrasjon og gir mannskapspersonell mer tid til å bruke på strategisk styring, og samtidig få muligheten til å reagere raskt på planendringer og uforutsigbare hendelser på en god og trygg måte.

ATPI CrewLink™ forbedrer prosessen med å planlegge og bestille mannskapsreiser ved å:
- skape en betydelig driftseffektivitet ved å redusere risikoen for menneskelige feil og automatisere de tidkrevende aspektene crewing innebærer
- redusere kostnader ved å pakke all nødvendig funksjonalitet inn i ett, universelt tilgjengelig verktøy
- forbedre etterlevelse av reisepolicy ved å bruke bedriftens preferanser og godkjennelse for alle søk og bestillinger
- forbedre oversikten over alle planlagte reiser for crew og kontoransatte
- vise en transparent, total reisekostnad for hver rotasjon,  som igjen bidrar til en  mer nøyaktig innsikt i prosjektutgifter og bedrer prognosemulighetene
- søke automatisk etter lavest tilgjengelig pris i henhold til reiseplan - og sikkerhetskrav
- strømlinjeforme kommunikasjoner for å gi en oversikt over alle samhandlinger og aktiviteter som kreves i løpet av rotasjonen

Direkte tilgang til alt du trenger for å planlegge og administrere reiser for crew og kontoransatte

Finn ut mer om ATPI CrewLink™