Choose another country/language to see content specific to your location.
Olympische Spelen: Boekingsvoorwaarden entreekaarten hero image

Olympische Spelen: Boekingsvoorwaarden entreekaarten

Boekingsvoorwaarden entreekaarten

ATPI Sports Events is voor de Olympische en Paralympische Spelen van Tokyo 2020 door NOC*NSF en het IOC aangewezen als "Authorised Ticket Reseller" in Nederland voor de verkoop van entreekaarten voor de NOC Family. De Olympische Spelen vinden plaats van 23 juli tot en met 8 augustus 2021. De Paralympische Spelen vinden plaats van 24 augustus t/m 5 september 2021.

Voorwaarden
Iedere bezoeker vanaf 2 jaar aan een wedstrijd bij de Olympische en Paralympische Spelen dient in het bezit te zijn van een entreekaart. Kinderen onder 2 jaar hoeven geen entreekaart te hebben, mits zij op schoot van een begeleider plaatsnemen en dus zelf geen stoel bezetten.

Inwoners EU
ATPI is gerechtigd entreekaarten te verkopen aan inwoners van de zogenaamde EAA lidstaten: de EU-lidstaten, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland.

Maximum aantal entreekaarten
Er is geen limiet gesteld aan het totaal aantal entreekaarten dat gekocht kan worden.

Uitsluitend persoonlijk gebruik
Door het kopen van entreekaarten, verklaart de klant dat de kaarten voor persoonlijke doeleinden worden gebruikt en dat deze niet verkregen of gebruikt worden voor doeleinden in strijd met de contractuele voorwaarden genoemd in deze boekingsvoorwaarden. In het bijzonder zullen de entreekaarten niet gebruikt worden voor doeleinden met commercieel gewin.

Bij het niet nakomen van deze bepaling, behoudt ATPI zich het recht voor om de entreekaarten niet te leveren of in te trekken, zonder restitutie van reeds betaalde bedragen.

Verstrekken van accurate informatie
De klant garandeert dat de persoonlijke data verstrekt bij de bestelling correct en accuraat is. Dit geldt in het bijzonder voor het opgegeven adres, dat gebruikt wordt om de tickets naar toe te verzenden.

 

Prijzen, betaalmethoden en levering van ticket

Toegangsprijzen
Alle prijzen voor olympische entreekaarten zijn onder voorbehoud van prijs- en koerswijzigingen en kunnen op ieder moment door het organisatiecomité worden herzien zonder voorafgaande (schriftelijke) kennisgeving. Eventuele verhogingen door het organisatiecomité Tokyo 2020 zullen door ATPI aan de klant worden doorberekend. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van drukfouten.

Administratie- en bemiddelingskosten
Alle "Authorised Ticket Resellers" zijn door het IOC gerechtigd een toeslag (administratie- en bemiddelingskosten) van 20% te berekenen over entreekaarten met een waarde tot en met €248,00. Voor tickets met een waarde hoger dan €248,00 mag een toeslag van € 50,00 per entreekaart worden berekend.

Distributie entreekaarten
ATPI verwacht de entreekaarten van Tokyo 2020 medio 2021 te ontvangen. Zodra de exacte datum bekend is, wordt de klant per e-mail bericht over de verzending van de entreekaarten. De klant is verplicht de verzendkosten van de entreekaarten te betalen. ATPI is te allen tijde gerechtigd de verzendkosten te verhogen als gevolg van tariefswijzigingen opgelegd door de vervoerder. Het is niet mogelijk meerdere bestellingen te combineren.

 

Overdracht, verkoop en gebruik van entreekaarten

Doorverkoop en/of gebruik voor promotiedoeleinden van entreekaarten

De reglementen van Tokyo 2020 verbieden ten strengste doorverkoop van alle of een gedeelte van de entreekaarten aan derden. Tevens is het niet toegestaan om entreekaarten te gebruiken ter promotie van:

  • Eén of meerdere personen;
  • Eén of meerdere rechtspersonen;
  • Eén of meerdere producten;
  • Eén of meerdere diensten.

Indien bewezen wordt dat u zich niet aan bovenstaande regels houdt, behoudt ATPI  zich het recht voor de entreekaarten niet te leveren, al dan niet uw aanvraag in te trekken, zonder restitutie van reeds betaalde bedragen.

 

Schema’s, zitplaatsen en toegang tot het stadion

Wedstrijdschema
Data en tijden voor de wedstrijden zijn onder voorbehoud van wijzigingen die worden gemaakt door het organisatiecomité Tokyo 2020. ATPI probeert de klant zo accuraat mogelijk op de hoogte te houden over eventuele wijzigingen. ATPI is niet aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele wijzigingen.

Vertraging, uitstel of annulering van sessies
Voor bepalingen omtrent vertraging, annulering of uitstel van sessies en evenementen verwijzen wij naar de Tokyo 2020 Ticketing voorwaarden. ATPI is in deze niet aansprakelijk noch voor de gevolgen hiervan.

Plaats in stadion
ATPI heeft geen invloed op de categorieën en daaraan gekoppelde zitplaatsen in de stadions. Dit wordt bepaald door de organisatie Tokyo 2020. ATPI kan niet garanderen dat de klant zitplaatsen naast elkaar krijgt toegewezen. Vanzelfsprekend doet ATPI  haar uiterste best aan dergelijke wensen te voldoen, maar is hiervoor afhankelijk van Tokyo 2020.

Herplaatsing
Tokyo 2020 kan te allen tijde, tot aan de start van desbetreffende sessie plaatsen in het stadion wijzigen, opheffen of verplaatsen. Tokyo 2020 zal hiervoor een alternatieve plaats aanbieden. ATPI heeft geen invloed op de herplaatsing.

Toegang tot stadions
Alle toeschouwers worden geacht zich te houden aan de reglementen zoals opgesteld door Tokyo 2020. Deze voorwaarden kunt u hier inzien. Op het moment dat u de entreekaarten bij ATPI afneemt, gaat u automatisch akkoord met deze voorwaarden.

Gedragscode
Tokyo 2020 eist inachtneming van de in de “Tokyo 2020 Terms and Conditions“ beschreven gedragscode bij de stadions, met name de toegang tot plaatsen (met inbegrip van het tussentijds verlaten van stadions), veiligheidscontroles, gezondheid, persoonlijke eigendommen, verboden en aan beperkingen onderworpen voorwerpen, onaangepast gedrag, video- en audio-opnames en fotografie. Alle vermelde informatie en voorwaarden zijn gebaseerd op hetgeen bekend was ten tijde van het opstellen van deze informatie en voorwaarden en kunnen worden aangepast zonder voorafgaande (schriftelijke) kennisgeving.

Aansprakelijkheid
ATPI  handelt bij de verkoop van entreekaarten als tussenpersoon. ATPI is nimmer aansprakelijk voor handelingen en/of nalatigheden van Tokyo 2020, het organisatiecomité of andere bij de organisatie van de Olympische Spelen in Tokio betrokken organisaties, noch voor de juistheid van de door deze verschafte informatie.