Choose another country/language to see content specific to your location.
ATPI CrewLink™ hero image

ATPI CrewLink™

Plan en beheer je bemanning efficiënter met ATPI Crewlink™

ATPI CrewLink™  is speciaal ontwikkeld om de dagelijkse uitdagingen, die komen kijken bij het reizen in de maritieme sector, makkelijker te maken. Door de planning van vervoer voor bemanningsleden te automatiseren neemt het één van de meest tijdrovende processen over. Bovendien is ATPI CrewLink™  te integreren met bestaande crewbeheersystemen. ATPI CrewLink™  staat garant voor een efficiënt en kosteneffectief reismanagementproces.

Een onmisbare efficiënte reismanagementtool

Het organiseren van een crewwissel beperkt zich niet tot kantooruren. ATPI CrewLink™  geeft je 24/7 toegang tot alles wat je nodig hebt om crewwissels en offshore-reizen te beheren. Dit resulteert niet alleen in meer zekerheid dat de reis volgens de planning verloopt maar ook in meer controle over de planning en de veiligheid van de reis.

ATPI CrewLink™  is speciaal ontworpen voor internationale scheepvaartmaatschappijen om reizen te beheren voor bemanning, onshore-werknemers en management. ATPI CrewLink™  biedt een realtime overzicht van de voortgang van de reis van de bemanning. Deze informatie is beschikbaar voor iedereen die er belang bij zou kunnen hebben zoals bemanningsleden, scheepskapiteins, havenagenten, bemanningsagenten en anderen.

Directe toegang tot alles wat je nodig hebt

Met deze tool zijn crewmanagers uitgerust om snel en vol vertrouwen te reageren op planningswijzigingen en onvoorspelbare reisgebeurtenissen. Hierdoor neemt ATPI CrewLink™  tijdrovende taken van beheerders over en maakt zo meer tijd vrij voor strategisch scheepsmanagement.

ATPI CrewLink™  verandert het plannen en boeken van crewreizen door:

  • Meer processen te automatiseren zodat het risico op menselijke fouten afneemt en de operationele efficiëntie toeneemt. Het managen van reizend personeel wordt hierdoor makkelijker.
  • Alle gewenste mogelijkheden in één universeel pakket aan te bieden. ATPI zorgt hiermee voor kostenefficiency.
  • Het beter uitvoeren van het reisbeleid en meer zekerheid te bieden. Bedrijfsrichtlijnen kunnen worden geïmplementeerd in ATPI CrewLink™ . Voor elke zoekopdracht of boeking zou toestemming geëist kunnen worden.
  • De voortgang van de reis voor medewerkers goed inzichtelijk te maken.
  • Heldere weergave van de totale reiskosten voor elke crewwissel. Dit is belangrijk voor de budgettering. Voor een volgend project zal een nauwkeurig inzicht van de reiskosten beschikbaar zijn.
  • Automatisch naar de laagste tarieven te zoeken en ook rekening te houden met het reisbeleid, met de veiligheid en het comfort. De prijzen van ATPI CrewLink™  zijn hierdoor altijd optimaal.
  • Administratie, communicatie, afspraken en overige interacties eenvoudiger te maken. Dit komt doordat ATPI CrewLink™  een overzicht van alle gedane communicatie biedt.
Directe toegang tot alles wat je nodig hebt

Ontdek meer over ATPI CrewLink™