Choose another country/language to see content specific to your location.
Services hero image

Services

Van totale productie tot oplossing op deelgebied

Als brede en ervaren aanbieder van events ontwikkelen en organiseren we totale producties, maar we kunnen je ook ondersteunen op deelgebieden. Onderstaand een greep uit een aantal veelvoorkomende services die we onze opdrachtgevers bieden:

Research management: meten is weten

In overleg met onze opdrachtgever formuleren we heldere doelstellingen: wat wil je meten en weten? En waarom? Denk hierbij bijvoorbeeld aan haalbaarheidsanalyses m.b.t. evenementen. Vragen als: past het binnen het geschetste budget, is er voldoende en kwalitatief aansluitende accommodatie beschikbaar, zijn er logistieke uitdagingen waar op locatie rekening mee moet worden gehouden en zijn doelstellingen haalbaar in de beschikbare tijd? Maar ook: welke verschillende stakeholders zijn er voor mijn evenementen, hoe beoordelen ze het evenement en hoe kan ik hier lering uit trekken m.b.t. toekomstige producties? Of: hoe verhouden de investeringen in events en stakeholders zich tot de vooraf gestelde zakelijke doelstellingen op het gebied van Return on Investment?

Research management: meten is weten

Invitation & registration management: make it count!

In veel gevallen is de uitnodiging of vooraankondiging voor een evenement een van de eerste contactmomenten met gasten. Concreet betekent dit: 1. Bestaande merkboodschappen ondersteunen (in stijl, vorm, taal en middel), 2. Op tijd zijn (zodat de agenda’s van gasten nog plooibaar zijn) met een juiste tijdfasering voor werving, registratie en inschrijven en 3. Gebalanceerde aanpak van online en ‘live’ communicatie. De juiste mix van online registratietools en menselijk contact bespaar je als opdrachtgever tijd, geeft gasten een aangenaam gevoel en werkt stuwend voor de opkomst. Kortom, zeker de moeite waard om vooraf bewust mee bezig te zijn.

Invitation & registration management: make it count!

Programma design: ontwerp de ultieme beleving

Bij het ontwikkelen van een sterk programma is het belangrijk te weten wat er op de locatie te doen is qua aanbod, planning, budget, logistiek, veiligheid, etc. Maar minstens zo belangrijk, is het vooraf helder te krijgen wat je exact wilt bereiken met een programma - en voor wie? Alleen dan is het mogelijk om objectief te toetsen of het de zakelijke doelstellingen ondersteunt. Dat kan van alles zijn, denk aan training, informatie overdracht, belonen, relatie onderhoud, plezier, netwerken of teambuilding?  En welk profiel hebben de gasten (man/vrouw, leeftijd, sportief, intellectueel, achtergrond, verwachtingen)? “Wat moet een gast zich, moe maar voldoen thuisgekomen, herinneren?” is een vraag die we regelmatig stellen, omdat het een goede indicatie geeft van het primaire belang. Een doelstelling is namelijk zelden eendimensionaal, iedereen wil zoveel mogelijk bereiken met één middel. Een goed programma is scherp en altijd op maat.

Programma design: ontwerp de ultieme beleving

Sociaal programma: beleef de bestemming

Welke mogelijkheden biedt de bestemming voor sociale programma’s? Zijn er unieke lunch of dinerlocaties,  hotspots, ‘must sees’ of is er behoefte aan bijvoorbeeld sportieve of culturele activiteiten? Kortom, wat valt er te beleven ter plaatse en in hoeverre sluit dit aan bij jouw doelstellingen als opdrachtgever en die van je gasten?

Sociaal programma: beleef de bestemming

On-site event management: een vak apart

We organiseren graag van A tot Z, maar desgewenst kunnen we ons ook toeleggen op het on-site management van een productie. Dit vereist een geheel eigen expertise en uitgebreide ervaring waar in de praktijk veel vraag naar is. Een groep ter plaatse begeleiden gaat nu eenmaal beter als je weet waar de spreekwoordelijke angels zitten én de bestemming kent. Vaak loopt het net wat anders dan vooraf bedacht. Wij ‘ontzorgen’ onze opdrachtgevers ter plaatse maximaal. Je hebt daardoor tijd om je te richten op de doelstellingen van het event in plaats van op de randvoorwaardelijke zorg en logistiek.

On-site event management: een vak apart

Logistics: leg de puzzel en stem af

Het leggen van de logistieke puzzel is iets waar we ons de afgelopen decennia veelvuldig in hebben getraind. Vooral bij complexe, internationale trajecten van aanzienlijk volume komt dit tot wasdom. Denk aan gasten die vanuit diverse landen invliegen voor evenementen, waarbij een strakke programmering leidend is en verschillende programmaonderdelen aan elkaar gekoppeld zijn. Bijvoorbeeld de Olympische Spelen of grootschalige internationale productlanceringen en internationale meetings binnen een krap tijdsbestek. Je wilt er zeker van zijn dat die groep uit India ook op tijd is om de key-note van de CEO bij te wonen…

Logistics: leg de puzzel en stem af

Meer weten over

onze services