Bewust bezig

ATPI Corporate Travel is ISO-gecertificeerd. Deze kwaliteitswaarborg zegt veel over onze dienstverlening. Minstens zoveel zegt onze aandacht voor milieu en het bijhorende milieucertificaat ISO 14001. Desgewenst faciliteren wij CO2-compensatie op al uw vluchten. Laten we samen verantwoorde keuzes maken in uw reis- en milieubeleid. Natuurlijk bieden wij ook schonere reisadviezen, denk aan de trein of huurauto met A-label. 

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is een ruim begrip. Bij ATPI valt niet alleen milieu onder het MVO-beleid. Ook aan een gezonde en sociale woon- en werkomgeving wordt veel aandacht besteed. Interne en onafhankelijke externe professionals meten periodiek het milieuzorgsysteem. Zo streeft ATPI continu naar verbetering.