Visjon og Målsettinger

«Å være internasjonale bedrifters førstevalg som leverandør av reisetjenester og arrangementer som krever bransjeekspertise, høyt servicenivå, og innovativ teknologi for å tilføre verdi til deres primære forretningsområder.»

Våre divisjoner representerer konsernets forretnings- og spesialområder, hvor vi har satt følgende mål:

ATPI Corporate Travel – «Vårt mål er å bli ledende leverandør av forretningsreiser internasjonalt for næringer som anser reisetjenester som en kritisk del av virksomheten»

ATPI Griffinstone – «Vårt mål er å bli ledende leverandør av reisetjenester internasjonalt til energi – og shipping bransjen.

ATPI Corporate Events – «Vårt mål er å bli den innlysende partner i våre respektive markeder for bedrifter som krever kombinert ekspertise av reisebestilling og gjennomføring av arrangementer.

ATPI Sport Events – «Vårt mål er å bli lendende reise- og arrangementsleverandør på den internasjonale idrettsarenaen.

«Vi vil oppnå vår Visjon og Målsettinger ved å kontinuerlig investere i våre kunder og servicenivå, vår virksomhet og våre ansatte.