Vår historie

ATPI er et av de mest erfarne og veletablerte reisebyråkonsernene i bransjen, og deler av virksomheten har vært operativ siden 1936.

ATPI Group – som er navnet i dag - ble dannet i 2002 etter at ledelsen gjennomførte oppkjøp av flere tjenesteleverandører  i Storbritannia og Nederland, deriblant teknologiselskapet TelMe Farebase.

I 1998 kjøpte Graham Ramsey (CEO) Seaforths Travel. Sammen med nederlandske investorer kjøpte de i 2002 Ayscough Travel, en reiseleverandør med kompetanse fra London baserte virksomheter som finansinstitusjoner, advokatfirmaer og konsulentselskaper. Investeringsgruppen ervervet også en minoritetsandel i det nederlandske reisebyrået ATP og knyttet dermed sammen en gruppe bedrifter i Nederland som hadde samarbeidet grunnet felles eierskap.

Ledelsen fortsatte med å kjøpe opp og integrere ulike bedrifter, som Newhaven Travel i USA (2003) og MTV i Frankrike (2005). I 2006 ervervet de aksjemajoriteten i ATP Netherlands, åpnet avdelinger i Norge og endret konsernets navn til Advanced Travel Partners. 

Ledelsen gjennomførte en ny refinansiering i 2006, og videreførte konsernets strategi basert på organisk og uorganisk vekst, og i 2009 kjøpte de opp Instone International, en global leverandør av reisetjenester til energi- og shipping bransjen. Konsernet fikk det nye navnet ATPI i 2009 og opererte med fire varemerker innenfor spesialiserte reiselivssektorer.

I 2010 begynte konsernet å utvikle sitt internasjonale nettverk av franchisetakere og partnere. Dette hadde nå utvidet seg til over 70 avdelinger rundt om i verden.  En heleid avdeling i Sydney i Australia ble åpnet for første gang, og konsernet anskaffet et selskap med base i Singapore, Pathfinder Travel.

Ledelsen gjennomførte i 2012 en ny refinansiering av selskapet, denne gang i samarbeid med Intermediate Capital Group (ICG). 

I januar 2014 fullførte ATPI overtagelsen av Voyager Travel, den ledende uavhengige reisebyråkjeden i Australia, med avdelinger i Melbourne, Sydney og Perth.

Som en fortsettelse på vekststrategien ervervet ledelsen i november 2014 – ledet av Graham Ramsey – Griffin Travel, et spesialisert forretningsreisebyrå med heleide avdelinger i 13 land. Denne tilveksten vil øke konsernets omsetning til 2 milliarder dollar i løpet av 2014, utvider det globale nettverket med kontorer i seks nye byer.