Vår filosofi

ATPI Gruppen har sammen med sitt franchise- og partnernettverk som mål å være det beste alternativet til de tradisjonelle  store reisebyråkonsernene, der bedriftsreiser ofte er en vare og ikke en integrert tjeneste. Når tillit til serviceleveranse og fokus på kostnadseffektivitet er avgjørende, finner internasjonale selskaper  at deres reisebehov dekkes bedre av et smidig, entreprenør-  og kvalitetsorientert reisebyråkonsern som ATPI.

ATPI har nå et kontinuerlig ekspanderende nettverk av kontorer på alle kontinenter. Det som gjør ATPIs tilbud unikt, er at vi eier de fleste av våre globale kontor og alle jobber i samme systemer.

Våre franchise- og partnerkontorer utfyller det heleide nettverket og har blitt valgt  nettopp fordi de passer inn i ATPI-kulturen og våre ambisjoner. Våre partnere blir selvsagt fullt integrert i ATPI systemer og prosedyrer for å sikre sømløse tjenester for våre kunder, som ikke sjelden har komplekse  behov. På den måten kombinerer vi våre multinasjonale reisebyråfunksjoner med den beste lokale ekspertise.

I kjernen av ATPIs servicetilbud ligger vår unike evne til å innrette våre systemer og sørge for reelle multinasjonale løsninger. For eksempel er innhenting av reisedata, som ofte loves, men sjelden leveres, det aller viktigste elementet i ethvert program som tar sikte på å få mest ut av reisebudsjettet.  Vi innhenter priser fra hele verden gjennom vårt skreddersydde FareViewer™-verktøy som  garanterer de beste kjøp til enhver tid.  Dette er ett av flere verktøy som ATPI har tilgjengelig og som gir kundene store fordeler.