MVO-beleid

Als internationale onderneming nemen wij onze verantwoordelijkheid als corporate burger zeer serieus. We kunnen niet ontkennen dat we deel uitmaken van een sector waarin het gebruik van transportmiddelen actief wordt aangemoedigd. Maar dat neemt niet weg dat we ons inzetten voor minder vervuiling. We dragen ons steentje bij door tools te ontwikkelen waardoor onze klanten begrijpen wat voor invloed hun reizen op het milieu heeft.

We stimuleren verantwoordelijkheidsgevoel voor het milieu op alle niveaus van de organisatie door middel van training en door onze MVO-strategie uit te leggen. En we staan achter open dialogen met alle belanghebbenden over milieudoelstellingen en prestaties. De verantwoordelijkheid van ATPI kan in vier categorieën worden verdeeld: zorgzaamheid, milieu, ethiek en mens & maatschappij.

ATPI's milieubeleid

ATPI erkent dat zorg voor het milieu een onderdeel van goed management vormt. We zetten ons in om vervuiling te voorkomen. Voorkoming van vervuiling ligt ten grondslag aan alle besluiten, beleidslijnen, activiteiten, producten en services. We stimuleren mensen op alle niveaus van onze organisatie verantwoordelijkheid voor het milieu te nemen door medewerkers bewust te maken, over het milieu te praten en door trainingen te geven.

Maar als bedrijf in een sector die het gebruik van transportmiddelen aanmoedigt in zowel het Verenigd Koninkrijk als de rest van de wereld, onderkent het bedrijf zijn eigen noodzakelijke rol als ontwikkelaar van producten waarmee klanten zich volledig bewust worden van het effect van hun reizen op het milieu. ATPI heeft al verschillende rapportage-tools ontwikkeld, zoals een bekroond boekingssysteem waarmee klanten aan de hand van het opgegeven aantal kilometers en de reismethode zelf kunnen meten wat de invloed van hun bedrijf op het milieu is, en ATPI blijft dergelijke producten verder ontwikkelen. Het bedrijf:

  • garandeert naleving van alle toepasselijke milieuwetten en andere vereisten waaraan het bedrijf zich moet houden met betrekking tot het milieu.
  • heeft oude en sterke relaties met leveranciers voor de best mogelijke voorwaarden, inclusief speciale tarieven voor bulkluchtvervoer en hoteltarieven.
  • biedt mogelijkheden voor de interne publicatie van het milieubeleid door het document op het intranet van het bedrijf te plaatsen en extern op verzoek van alle belanghebbenden.
  • biedt mogelijkheden voor het instellen en behalen van milieudoelstellingen en -doelen voor het bedrijf en voor de publicatie van de milieudoelstellingen en -doelen door het document op het intranet van het bedrijf te plaatsen.
  • spant zich in om zichzelf continu te verbeteren wat de milieuprestaties van het bedrijf betreft, te beginnen bij een volledige naleving van de vereisten van ISO14001:2015.
  • vermijdt het volledig uitputten van natuurlijke bronnen door mensen aan te moedigen minder papier te gebruiken en oud papier en verbruiksartikelen te recyclen.
  • selecteert leveranciers die zelf ook verantwoordelijkheid voor het milieu nemen.
  • stimuleert openheid, dialoog en discussies met medewerkers, klanten, leveranciers, aannemers en alle belanghebbenden betreffende de milieuprestaties en de milieudoelstellingen en -doelen van het bedrijf.
  • meet de milieuprestaties door regelmatig milieucontroles uit te voeren en de naleving van het milieubeleid, relevante milieuwetgeving en de vereisten voor het bedrijf te beoordelen.