Main Board

Graham Ramsey
Chairman

Graham har hatt ulike topplederstillinger i Europa, Asia og Sør-Afrika. Hans tidligste karriere var innen forleggerbransjen, der stillingen som øverste leder i Link House kan nevnes spesielt. Han ledet senere et børsnotert selskap da reiselivsinteressen førte ham til ATP, hvor han bidro til å etablere selskapet som en viktig internasjonal aktør. I 2008 brakte Graham inn Barclays Private Equity, et av Europas ledende private investeringsselskaper, som overtok en majoritetspost i konsernet gjennom et sekundært ledelsesoppkjøp. Det banet veien for oppkjøpet av Instone International for GBP 37 mill. i mai 2009 da de økonomiske konjunkturene var på det laveste, en handel som ble gjennomført uten å opprette ny bankgjeld.

Graham er viseformann i Guild of Travel Management Companies (GTMC), Storbritannias ledende bransjeorganisasjon for reisebyråselskaper.

Andrew Waller
Chief Executive Officer

Andrew Waller - Chief Executive Officer, ATPI GroupAndrew har en bred erfaring fra ulike internasjonale lederroller innen forretnings- og privatmarkedet. Han har tidligere jobbet for multinasjonale merkevarer som Carlson Wagonlit Travel (CTW), Walt Disney Travel Company, Norwegian Cruise Line, Hertz og British Airways.

Utenfor reiselivet har Andrew hatt en lederstilling i UK Motorsport som administrerende direktør for blant annet Silverstone og Brands Hatch. Han har også sittet som Deputy Chairman of the UK Guild of Travel Management Companies.

Ian Sinderson
Chief Finance Officer

Ian kom til ATP i 2003 fra reiseteknologiselskapet TelMe Farebase, hvor han var Peter Mullers forgjenger som administrerende direktør. Han ble opprinnelig utnevnt til direktør for ATP Sports Events-divisjonen, men har senere blitt Group Finance Director og Head of Technology. Ian hjalp daglig leder Graham Ramsey med å koordinere ledelIan kom til ATP i 2003 fra reiseselskapet TelMe Farebase, hvor han var Peter Mullers forgjenger som Administrerende Direktør. Han ble opprinnelig utnevnt til Direktør for ATP Sports Events-divisjonen, men har senere blitt Group Finance Director og Head of Technology. Ian hjalp daglig leder Graham Ramsey med å koordinere oppkjøpet i 2006 med assistanse fra Lloyds Development Capital og Lloyds TSB. Han administrerte også den påfølgende refinansieringen hos Barclays i 2008. Hans tidlige karriere har vært i økonomistillinger hos Ernst & Young. sesoppkjøpet i 2006 med assistanse fra Lloyds Development Capital og Lloyds TSB.

Han administrerte også den påfølgende refinansieringen hos Barclays i 2008. Hans tidlige karriere inkluderte økonomistillinger hos Ernst & Young.

Peter Muller
International Board Director

I mer enn 10 år har Peter vært et integrert medlem av ledergruppen, i tett samarbeid med ATPIs Chairman, Graham Ramsey. I tillegg til sine konsernfunksjoner har Peter, som er basert i Melbourne, ansvar for all kunderservice i Australia og New Zealand. Peter var tidligere administrerende direktør for reiseselskapet TelMe Farebase (Phonelink plc). Han startet sin karriere i forlagsbransjen, samt i ulike CRM-foretak i sitt hjemlige Sør-Afrika.