Mannskapsskifte

Energisektoren er ofte uforutsigbar. Flyktige politiske forhold, naturkrefter og daglige endringer av tidsplaner kan føre til reiseutfordringer. Våre offshorespesialister vet hvordan de skal håndtere dette. Deres  virksomhet krever spesialister på reisesiden, vi har  medarbeidere som i gjennomsnitt har 16 års erfaring fra bransjen, disse kan bistå  deres team. Våre medarbeideres  kunnskap om geografi og prosesser for  olje- og gassektoren garanterer effektive crew rotasjoner, godt planlagte reiser for påmønstrende/avmønstrende mannskap, og på den mest kostnadseffektive måten. Vi vil også håndtere behov for pass og visa, og selvsagt eventuelle endringer i siste liten.

Pause
    • g13