Internasjonalt nettverk

Våre kunder opererer internasjonalt. Derfor gjør vi det også, med team av eksperter som er lokalisert på alle større olje- og gass destinasjoner.  Destinasjoner  som Perth, Aberdeen, Stavanger, Houston  Singapore,  Rio de Janeiro, Midtøsten og Russland. Vårt nettverk med over 70 heleide kontorer og partnerkontorer er der hvor du har bruk for oss. Alle  arbeideri samme systemer slik at du får sammeservice verden over. Du drar fordel av aktuell lokalkunnskap og innkjøpsfordelene til et sterkt internasjonalt reisebyråkonsern.