Global Fare Brokerage

Som en del av  ATPI Gruppen har vi store innkjøpsfordeler med verdens største flyselskap. Det betyr tilgang til mer enn sju millioner flypriser, og kontrakter med 110 ulike flyselskap. Vi er et av få selskaper med en global  flyprisdatabase som også viser tilgjengelighet. Egenutviklede systemer gjør at vi ikke bare kan se alle setene i vårt globale nettverk, det innebærer også at vi kan gi dere de beste lokale flyprisene, uavhengig av marked. Disse intelligente kjøpsteknikker garanterer de laveste flyprisene som er tilgjengelig på markedet.

Pause
    • gggg6