ATPI Door to Deck™

ATPI Door to Deck™ er en tjeneste vi tilbyr shipping- og energisektoren, og omfatter all  transportlogistikk - fra mannskap går ut av døren hjemme til de trygt ankommer bestemmelsessted – og tilbake igjen.
ATPI Door to Deck™ er en komplett tjeneste – som også inkluderer koordinering med havneagenter – alt gjennom én kontakt, én faktura og 365/24/7 kundeservice.

Fordeler med å benytte ATPI Door to Deck™

  • Mannskapet får en bedre reiseopplevelse fra start til slutt
  • Alle kostnader relatert til hver mannskapsrotasjon mottas i én felles faktura, som bidrar til enklere budsjettering og innkjøpsstyring
  • All transportlogistikk koordineres gjennom én kontakt i stedet for flere for hvert enkelt mannskapsskifte
  • Forbedret kvalitet som følge av færre manuelle feil og standariserte arbeidsprosesser
  • Trygghet i at reisende betjenes innen kundens HMS-regelverk
  • Drift av skip kan automatisk bli samordnet med mannskapsrotasjon

Mer informasjon?

Klikk her for mer informasjon og hvordan vi kan bistå din bedrift.

Pause
    • ATPI Griffinstone leaflet door to deck11