ATPI CrewLink™

ATPI CrewLink™ er et bestillingsverktøy utviklet spesielt for den internasjonale energi- og shippingindustrien. ATPI CrewLink™ integreres med HR- og mannskapssystemer slik at du administrerer hele reisevirksomheten fra rotasjonsplan, via reisebestilling og til rapportering - alt i én global plattform. ATPI CrewLink™ gir bedre kontroll og bidrar til prosessforbedringer, som igjen resulterer i kostnadsbesparelser.

 • Effektiviserer arbeidskrevende og manuelle prosesser, og dermed reduserer doble arbeidsfunksjoner
 • Bedrer kvalitetskontroll og eliminerer systemulikheter
 • Optimaliserer bestillinger i samsvar med reisepolitikk
 • Gir oversikt over hvor alle reisende befinner seg til enhver tid
 • Gir oversikt over totale reisekostnader og muligheter for besparelser
 • Gir bedre prognosefunksjoner
 • Bidrar til strømlinjeformet kommunikasjon
 • Integrerer flere tredjepartssystemer i én enkel global plattform.
 • Søker automatisk i hehhold til reisepolitikk på den laveste tilgjengelige prisen i markedet
 • Søker automatisk på alle tilgjengelige flyseter
 • For mer informasjon:

 • Besøk ATPI Knowledge Hub og les hvordan vi implementerte dette med stor suksess hos en av våre kunder
 • Se vår video som viser hvordan ATPI CrewLink™ fungerer
 • Kontakt oss
 • Pause
   • SetWidth1920-nrg