ATPI Analytics™

Med raske og intuitive filtreringsfunksjoner viser ATPI Analytics™ en avansert grafisk fremstilling av bedriftens reisemønster online. Dette gjør at du når som helst kan ha full oversikt over bedriftens reiseaktivitet. Viktig informasjon kan ofte forsvinne i mengden, men med ATPI Analytics™ sørger vi for å fremheve essensen som hjelper deg til å forstå og analysere informasjonen. Se vår introduksjonsvideo av ATPI Analytics™

 • Ikke lenger behov for statiske rapporter
 • Filtreringsfunksjoner som gir deg umiddelbar oversikt slik at du kan konvertere data til tidsaktuelle og gode beslutninger
 • Enkelt å analysere reisetrender som er nyttig for fremtidig planlegging
 • Intuitiv og visuell fremstilling av dataanalyser. Enkle søkefunskjoner som presenterer bedriftens data uten at rapporter må produseres.
 • All reiserelatert data i én plattform:
  • Pre-trip informasjon som gir full oversikt og kontroll før reisen er gjennomført
  • Post-trip informasjon som viser fakturert data til bruk i kostnadsanalysering
 • Benchmarking som et måleinstument mot andre aktører i industrien
 • Lagre utvalgte søk for rask og enkel rapportering av nøkkeltall
 • Viktig informasjon som trengs for å identifisere innsparingsmuligheter kan enkelt deles med kollegaer
 • Full fleksibilitet i skjermoppsett og optimal datasikkerhet
 • Mulighet for skreddersydd oppsett

For mer informasjon:

Pause
  • analbg19