Sport

Sportsmarkedet er et krevende marked  med stort reiseomfang og forflytning av idrettsutøvere og team over hele verden. Sportslige organisasjoner er som oftest fokusert på sporten og deres tekniske utfordringer. , reiser blir ikke proffesjonelt tatt hånd om.  Reiselogistikken  overlates til spesialister som ofte er komplisert når det dreier seg om gruppereiser og overnatting. De har bestemte krav til hoteller, mye utstyr , behov for lokal transport  osv. I øyeblikket har ATPI Sports Events fotballforbundene i England og Wales, Professional Footballers’ Association, den nederlandske olympiske komité og mange internasjonale team innen ishockey, maratonløping og hurtigløp på skøyter på kundelisten.