Skipsfart

ATPI Griffinstone er spesialister innen crew- og mannskapsreiser og en innovatør når det gjelder systemer og løsninger for denne komplekse sektoren. Å arbeide  i shippingsektoren vet vi innebærer mye endringer.  Uforutsigbare politiske forhold, naturens innflytelse og enkle dag-til-dag-endringer i etterspørselen etter varer innebærer mye  forskjellig  risiko. Det er en bransje som krever en reisebyråspesialist.