Juridiske tjenester

ATPI Corporate Travel har mer enn ti års erfaring med betjening av den juridiske sektoren. Vi har nå bygget opp en anseelig portefølje av advokatkunder og denne porteføljen blir stadig større. Sektoren passer som hånd i hanske til vårt internasjonale nettverk, noe som gir oss et konkurransefortrinn. Vår service modell har stadig  blitt utviklet og forbedret for å kunne tilby best mulig service slik som denne og andre  kundegrupper krever Når det gjelder advokater og deres kunder, har vi øvelse i automatisert bruk av saksnumre. Kostnadskoder er dynamiske, slik at vi mottar en daglig overføring fra våre kunder og integrerer disse i faktureringsprosessen, vi kan da forhåndsvalidere sakskodene. ATPI Corporate Travel har en utmerket forståelse av sektorens kultur, prosedyrer og krav til reiser.