Finanstjenester

I løpet av de siste 10 årene har vi stadig økt antall kunder vi betjener innen finanstjenester. Selv om vi arbeider med en rekke kunder innen finanssektoren, som for eksempel F & C Asset Management, ICAP og Aberdeen Asset Management,  utvikler ikke ATPI Corporate Travel  "en størrelse passer alle"-tilnærming. Men reisene vi håndterer i denne sektoren gir oss et verdifullt volum av data som vi på en håndgripelig måte kan sammenligne de forskjellige reisebudsjett med – vi kan også klart  identifisere hvor det finnes besparelsesmuligheter. I tillegg har vi  forhandle t frem preferansevilkår hos et antall leverandører, som bare er tilgjengelig for våre finanskunder.

Kundene drar også fordel av vårt erfarne lederteams gode leverandørkontakter og strategiske tenkning. Våre meget dyktige og erfarne konsulenter gir kundene en svært  personlig service. I tillegg sørger de for at  alle administrative behov og krav i forbindelse med reiser blir håndtert sømløst uansett hvor den reisende starter sin reise.

Et passende team av konsulenter blir satt sammen for å påse at vi betjener kunders reisebehov på den mest kostnadseffektive måten og sørger for god  kvalitet til reisende og bestillere.