Detaljhandel

ATPI har mer enn ti års erfaring med betjening av detaljhandelssektoren. Vi har bygd opp en anseelig kundeportefølje innen detaljhandelen og denne porteføljen blir stadig utvidet. Denne sektoren gir oss mulighet til å utnytte vårt internasjonale nettverk av kontorer og vår eksisterende service modell, og vi har nå en stadig voksende portefølje av ledende kunder innen detaljhandelssektoren.