Bygg og anlegg

Vår suksess når det gjelder å vinne store kontrakter innen bygg og anlegg, har vært en ideell plattform for å gjøre ATPI Corporate Travel ledende i denne sektoren. De viktigste kjennetegnene i dette markedet er på linje med vår samlende strategi omkring selskaper som trenger reiser for medarbeidere som skal på arbeid. Kunder innen denne sektoren spenner fra et selskap som produserer hermetikkbokser, til et selskap som reparerer jernbaner og motorveier. Mange selskaper i denne sektorer er knyttet til infrastrukturen rundt energi- og shippingsektorene som ATPI har spesialisert seg på. Et arbeidslag på motorveien kan være sammensatt av mannskap fra flere forskjellige land på omtrent samme måte som mannskapet på et skip. Derfor er det en sterk sektor for ATPI Corporate Travel og en sektor hvor vi kjenner kravene til reisevirksomheten, og stadig leverer i stil med forventningene til selskapene i bransjen.